Prest for barna dine
Pixabay/CCL

Prest for barna dine

Som forelder og prest for barna dine, består din oppgave i å knytte barna til et paktsforhold til Gud. Det er ditt foreldremandat!
Svein Anton Hansen, publ. 07.januar -22

Mor og far er barnets viktigste omsorgspersoner. Ja, mer enn det. Som foreldre har dere hovedansvaret for hva barnet lærer, ikke bare teoretisk, men også for det praktiske liv. Hjemme lærer vi grensesetting og hvordan vi bør oppføre oss. Alt fra å holde avtaler til hvilke ord vi ikke bør slippe ut av munnen vår, lærer barnet av mor og far.
Heldigvis får foreldrene hjelp av både barnehage, skole, slektninger og andre for å lykkes med oppdragelsen av barna. Likevel kan foreldre aldri abdisere fra å være barnets viktigste forbilder eller sette bort oppgaven med å lære barnet å elske og frykte Herren Gud.

Som forelder skal du være prest for dine barn. En prest har som oppgave å prøve å knytte mennesker og Gud sammen. Hvordan foreldrene forholder seg til Gud og hans ord, vil prege og påvirke hvilket gudsforhold barnet får. Foreldre kan bruke bønn og godnattsanger, barnebibler og middagsandakter for å skape en bærekraftig trosopplæring i hjemmet.

Moses var tydeligvis også opptatt av trosopplæring. Herren Gud gav Moses beskjed om å minne de voksne jødene på oppgaven og ansvaret å overgi troen til neste generasjon.

«Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.» (5.Mos 6,6-9).

Guds Ord oppfordrer oss til å holde fast på det vi har lært av våre foreldre. Bud og rettledning vi har mottatt av far og mor, må vi for all del ikke miste. Nei, bind dem fast til hjerte og kropp.

Som forelder og prest for barna dine, består din oppgave i å knytte barna til et paktsforhold til Gud. Det er ditt foreldremandat! Som forelder er det derfor avgjørende at du først eier det i hjertet selv. Du kan ikke gi barna dine noe du selv ikke eier i hjertet. Ekthet teller!

Vi skal heller ikke underslå betydningen av samsvaret mellom liv og lære. Undersøkelser viser at mange ungdommer som er oppvokst i kristne hjem mister troen fordi de ikke så nok samsvar mellom hva foreldrene sa de trodde på og det livet de levde. Foreldrene levde ett liv i kirken på søndag, men hjemme og ellers i uken spilte troen liten eller ingen rolle.

Skal den kristne tro overleve, så må den overleveres til neste generasjon. Det starter i de kristne hjemmene, når mor og far får tro på at de er barnas viktigste trosformidlere.

TRV 344

Powered by Cornerstone