Komme til himmelen uten et øye?

Jeg har lest et skremmende ord i Bibelen. Jesus sier noe om at hvis det høyre øyet vårt frister oss til å gjøre noe ondt, da skal vi bare rive det ut. Men vi er jo alle smittet av synden. Vi gir etter for fristelser. Da burde vi vel egentlig komme enøyde til himmelen alle sammen? Må en virkelig miste et øye for å få adgang dit?

SVAR:

Jesus brukte et drastisk bilde for å vekke oss opp. Han vil ha fram at spørsmålet om frelse eller fortapelse ikke må tas lettvint.

Synd er noe alvorlig. Den kan sammenlignes med et tilfelle av hissig kreft. Da vil en lege av og til anbefale en drastisk operasjon, kanskje til og med amputasjon. Så Jesus vil si: Vær hard mot det onde i deg som sprer synden ut i hele livet ditt.

Likevel blir ikke dette krasse bildet av kreft helt dekkende. For synden har jo ikke smittet bare en del av oss. Vi er faktisk i Guds øyne hundre prosent syndere. Så vi må ikke tenke at Jesus anbefaler en slags middelaldersk avkutting uten bedøvelse. Jesus ber om at vi innser at vi er fullstendig dømt innfor hans lov, og at redningen er å gi oss fullstendig over til ham.

Noen prater og diskuterer om en kan gjøre det og det, og likevel komme til himmelen. Slike samtaler beveger seg bare på overflaten.

Vi er ikke bare skadd, men i Guds øyne er vi uten håp slik vi er i oss selv. Det er her den frelsen Jesus ga, kommer inn i bildet. Han led den største fornedrelsen og smerten i stedet for oss, slik at vi kunne få et nytt og helt liv på grunn av hans gratis nåde. Så det å rive ut et øye er ikke noe vi skal gjøre for at Jesus liker det, eller at det er nyttig for oss at det skjer.

Jesus bruker et krast bilde om hva som egentlig er verdifullt. Øyet er noe av det mest dyrebare vi har, et organ vi beskytter mest mulig. Det fine øyet er likevel som ingenting i forhold til det evige livet hos Gud, som vi får ved å tro på Jesus.

I evigheten blir det verken tårer, sykdom eller død. Der skal vi bli helt uten synd, vi får nye og fullkomne kropper, som er helt fri for sykdom. Der skal vi leve til evig tid.

Så vi må ikke tro at hvis vi ofrer et øye eller tar på oss en smerte, så blir Gud glad.

Jesus vil si at den gaven han gir - helt uten at vi har fortjent den - er så viktig at vi ikke bør la noe i verden hindre oss i å ta imot den.

Så de tøffe ordene fra Jesus vil egentlig si noe veldig godt:

- Det er noe kjempeverdifullt jeg vil gi dere. Ikke la det som synes å være viktig her i verden, hindre dere i å ta imot den store gaven som frelsen er.

OPKL353

Powered by Cornerstone