Asbjørn Kvalbeins reiseopplegg

Så langt det kan forenes med andre oppgaver, reiser jeg gjerne rundt om i landet for å forkynne og informere. Her følger listen over oppdrag jeg har sagt ja til for et års tid fremover. Sees vi?

Kalender   

Oppdatert 18 september 2019

6 januar: Nyttårsfest. Leirvik bedehus, Stord. For Norea.
18-20 januar Bibelhelg Ålgård, Sandnes, felles NLM og Normisjon
6 februar: Kortkurs om tre kristne kunstnere, Folkehøgskolen Sørlandet
8 februar: Møte i Varteig misjonsforening, Breidablikk, NLM, Østfold
15-17 februar: Bibelhelg Norheimsund bedehus, Hardanger, NLM
22 februar: Undervisning Oslo Interkulturelle Bibelkafe, Misjonssalen, Oslo
24 februar: Tale søndag formiddag i Vestbyfellesskapet, NLM, Akershus
26 februar: Livsverksted. Tale og samtale. Lillestrøm Metodistkirke, Akershus.
3 mars: Søndagsåpent Fagerholt Misjonshus, Eidsvoll, NLM
5-7 mars: Møteserie Utsyn misjonsforening, Sørumsand, Akershus, NLM
17 mars; Tale søndag formiddag i Betelkirken Årnes Haga Auli, Akershus 
31 mars: Søndagsmøte Frogner Misjonssamband, Romerike, Akershus
12 april: Undervisning Oslo Interkulturelle Bibelkafe, Misjonssalen, NLM, Oslo
18-22 april: Påskemøter Havly Hotell, Stavanger. Arr: Stavanger Havnemisjon
25 april: Takkefest for påsken. Korsvoll Normisjon, Oslo
28 april: Formiddagsmøte i Jelsnes Misjonshus, NLM, Sarpsborg
12 mai: Noreamøte i Bore bedehus, Klepp, Rogaland
14 mai: Bibeltime i Dilling Misjonshus, NLM, Moss, Østfold
20-23 mai: Vi over 60-samling. Lyngmo, Hafslo i Sogn. IMF og NLM. 
4 juni: Møte i Asker Normisjon, Akershus
8 juni: Misjonsmøte for NLM Betania, Roa, Hadeland, Oppland
12 juni: Bibeltime med Norea-info i Helgeroa Bedehus, Larvik, Vestfold
14 juni: Fest for personalet i NLM Gjenbruk Råholt, på Rustad bedehus.
21 juni: St.Hansfest Rustad bedehus, NLM, Hurdal. Akershus
3-7 juli: Vi over 60-samling, Lundeneset vgs, Ølensvåg, Rogaland, NLM
11 august: Møte på Betania, Roa, Hadeland, Oppland
25 august: Bibeltime, Dilling Misjonshus, Rygge / Moss, NLM
29 august: Formiddagstreff Misjonskirken Majorstua, Oslo
30 august: Undervisning Oslo Interkulturelle bibelkafe, Misjonssalen Oslo
3 september: Bibelundervisning Gimle Misjonshus, Halden. NLM
7 september: Temadag, Ytre Enebakk Misjonshus, Akershus, NLM
10 september:
 Bibelundervisning Gimle Misjonshus, Halden. NLM
11 september: Formiddagstreff i Misjonssalen, Råde, Østfold, NLM
14 september: Tale under åpen dag med utlodning, Rustad bedehus NLM
15 september: Husmøte i Harestua, Oppland, NLM, 

17 september: Bibelundervisning Gimle Misjonshus, Halden. NLM

4-6 oktober: Bibelhelg Kirkehamn, Hidra, Flekkefjord. Norea.
18-20 oktober: Inspirasjonshelg Norea, Hamresanden, Kristiansand
21 oktober: Medarbeiderfest, NLMGjenbruk, Skien. NLM
24 oktober: Bibeltime i Blakstad Normisjon, Asker, Akershus
25 oktober: Undervisning Oslo Interkulturelle bibelkafe, Misjonssalen Oslo
26 oktober: Misjonsmøte bibeltime. Solhøy bedehus, Hurdal, Akershus, NLM
31 oktober - 1 november: Bibelundervisning i Riska Misjonshus, NLM, Rogaland
2 - 15 november - Studie- og skrivedager, bortreist.
17 november: Søndagsåpent Fagerholt misjonshus, NLM, Eidsvoll.
19 november: Misjonsmøte i misjonsforeningen Gata, Oslo, NLM
21 november: Bibelundervisning Tryggheim misjonshus, Rakkestad, Østfold NLM
24 november: Søndagsseminar, Ytre Hobøl Misjonsforening, Nummestad, Østfold, NLM
28 november: Bibelundervisning Tryggheim misjonshus, Rakkestad, Østfold NLM
5 desember: Bibelundervisning Tryggheim misjonshus, Rakkestad, Østfold NLM
8 desember: Søndag formiddag i NLM Hamarkirken, Brukshuset. Hamar


2020:
4-5 januar: Nyttårsmøte, bibeltimer, Nordhordland Indremisjon, Frekhaug
17-19 januar: Bibelhelg Kvelde Misjonssamband, Vestfold, Region Øst
8-9 februar: Møtehelg Havly hotell / Stavanger Havnemisjon
18 februar: Formiddagstreff i Frogner Misjonssenter, Sørum, Akershus
3-5 mars: Bibeluke, tre kvelder, i Sørumsand Misjonshus, NLM, Akershus
13-15 mars: Vi over 60-helg, Laberget leirsted, NLM Region Midt-Norge.
4-5 april: Påskemøter Norsjø Ungdomssenter, Telemark, NLM Region Sør
19 april: Søndagsmøte Fjellet bedehus, Rælingen, Akershus, NLM Region øst
14 juni: Tale søndag form. i INN-kyrkja (Indremisj, NLM, Normisjon) Lye, Time, Rogaland
26-27 september: Bibelhelg Fjordhotellet, Innvik, Nordfjord. NLM

--------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONS MAI 2019

Så må jeg si at du er en STOR velsignelse for meg og maaange andre! Gud har gitt deg en gave å forkynner det Levende Guds Ord, ja nettopp slik at det blir levendegjort og sprenger alle begrensninger -enten via din penn eller lyd. Jeg elsker å lytte til din røst, det er som å høre Jesus selv! Takker Gud for deg, og at Hans kildevell flyter fra livets trone igjennom deg. Og må Den Hellige Ånd styrke deg med mot,kraft og god helse, i Jesu Navn. (Kvinne i Lakselv, Finnmark)

RESPONS MARS 2019

Emne: Asbjørn Kvalbein. Hei. Jeg vil bare takke for mange gode Ord rette forkynnelser. Det er så velsignet å fortsatt kunne få en stemme på radioen som en kjenner er i Jesu Kristi Ånds ledelse. Gud velsigne deg. (Aust-Agder)

RESPONS DESEMBER 2018

Jeg har alltid regnet meg som kristen, men har vel ikke  alltid oppført meg som hva man tenker at en kristen person burde gjøre. Jeg har alltid visst at Gud -min himmelske far - er glad i meg. Men det har alltid vært en akademisk visshet. Joda, jeg vet Gud elsker meg - og det har jeg alltid trodd. Men du avsluttet med å si at Gud elsker deg som hans barn. Jeg har hørt det mange, mange ganger. Og jeg har akseptert det. Men plutselig gikk det opp for meg at Gud bryr seg om meg fordi han ser på meg som sitt barn. Det var en så fantastisk følelse. For første gang forstod jeg hvorfor han alltid har passet på meg. Han ser på meg som sitt barn. Det var en fantastisk opplevelse å føle at den akademiske forståelse gikk over til en sannhet som varmet hele meg. Det ble en emosjonell ting.
Så takk, takk...
Jeg bruker dine innspillinger som morgen og kvelds andakt når jeg er alene, og er deg evig takknemlig for det du lærer meg. Bibelen har blitt mer åpen.

RESPONS NOVEMBER 2018

Takk for meget gode og troverdige forelesninger. Vi er pensjonister, bor i Oslo, og lytter på radioen kl. 17.00.
Dette passer oss meget bra, og har følgelig blitt en vane. Kjekt når vi eksakt vet, på hvilket tidspunkt «budskapet» blir kringkastet. 

KAPPES OM Å HEDRE HVERANDRE, DEL 15: ASBJØRN KVALBEIN, ved Bjørn Olav Hansen: 
Han er en av nestorene i Misjonssambandet. For mange er han 'hele Norges sjelesørger'. Gjennom skrift og tale, gjennom sosiale medier og radio, har mange fått et ord med på veien, god og trygg åndelig veiledning ut fra Guds ord.
Asbjørn Kvalbein serverer ikke teorier eller lettvintheter, men velprøvd, erfaringsbasert kristentro. Og han får alle generasjoner i tale. Ikke minst gjennom sine mange, velskrevne andaktsbøker. Alt basert på Guds ord. Og det passer like godt for lutheranere og ikke-lutheranere, selv om det ikke er noen tvil om hvor Asbjørn Kvalbein befinner seg i det kirkelige landskapet.
Kvalbein, som er bror til Jon, Hans og Aage, er utdanet cand theol, men han har også en amerikansk mastergrad i kommunikasjon. Det forklarer nok litt av hans gode kommunikasjonsevne, men den er mer enn det. Den er en nådegave. Asbjørn Kvalbein snakker og skriver på en måte som folk forstår.
Det er ingen samfunnsstormer eller samfunnsrefser vi møter i hans tekster eller taler. Hans milde vesen, hans trygghet i Gud, skinner igjennom - også i hans levde liv. Det er nok derfor mange opplever han nettopp som den sjelesørgeren de trenger.
Redaktør, forlagssjef, rektor - titlene som kan knyttes til Asbjørn Kvalbein er mange, og velfortjente. Men for meg er han forkynneren par excellence. En bibeltroende. I mine ører er det en hedersbetegnelse.
Min bønn er at Gud må unne oss å ha hans stemme lenge iblant oss. Enten bak en mikrofon, eller bak to permer, eller ansikt til ansikt i en samtale.
Jeg takker Gud for at Han har reist opp Asbjørn Kvalbein 'for en tid som denne'.

RESPONS FEBRUAR 2018

Dine tanker og ord gir meg en positivt start på dagen som jeg igjen prøver å videreformidle som lærer i småskolen..

RESPONS FEBRUAR 2018

Hjertelig takk, Kvalbein, for alt du er og alt du formidler og gir! Du er en Guds mann som er til stor velsignelse og oppmuntring for mange mennesker, og i alle fall for meg. Takk for at du formidler Guds sannheter på en så enkel, jordnær og lettforståelig måte! Det skaper lyst og trang i meg til å lære Jesus Kristus enda bedre å kjenne. (Kvinne, Telemark)

RESPONS JANUAR 2018

Hører deg stadig på Internett radio. Godradio.no Nå sist ikveld hvor du snakker om den reddende engelen som fikk en bil ut av en synkende hengemyr. Jeg skjønner at du snakker blant annet til meg. Hva om du er den reddende engelen for akkurat meg? Takk for god radio.

RESPONS SEPTEMBER 2017

Forleden dag fikk jeg takkebrev fra Norea for gave jeg har gitt, det var hyggelig. Min kone og jeg har vært faste givere i noen år nå, og den største æren for det må vi gi til Asbjørn Kvalbein. Hans bidrag i Noreas tjeneste har vært svært inspirerende og til stor glede og velsignelse.  Vi bor på Gjøvik og har også her på vårt lokale misjonshus (Folkvang) hatt gleden av å høre hans forkynnelse, bl.a. på det som har vært kalt "lørdagsbibelskole".  Hans positive og lettfattelige måte å tale på fanger oppmerksomheten hos den som er tilhører.  Hans forkynnelse om Guds kjærlighet er berikende.

RESPONS JANUAR 2017

Ønsker bare å gi deg Asbjørn en liten respons. De spor du etterlater er av Meget stor verdi. Det har truffet meg. Mvh VN partner

RESPONS DESEMBER 2016

Jeg må bare dele denne søte historien med deg. Nesten fireåringen min og jeg hadde radio Sørvest på i bakgrunnen i bilen i dag. Så kom en oppmuntring fra deg på lufta. Du snakket om å være utholdende i prøvelser. Jeg lyttet og det ble stille i bilen. På slutten sier du "det er når du er skrøpelig at du er sterk". Da kommer det fra fireåringen i baksetet; "Mamma, eg e skrøpelig, for eg har store muskler!" (Kvinne i Rogaland)

Jeg har lyst til å takke deg for alt det gode du deler på bibeltimene på norea.no (bibelundervisning). Jeg har nå i løpet av det siste året hørt daglig på disse bibeltimene, på veg til jobb. Jeg har 30 min reiseveg, og en bibeltime på 15-20 min sammen med morgenkaffe i bilen er virkelig en god start på dagen. Med familie og i tillegg en lederjobb, så er hverdagen ellers ganske full av aktiviteter. Mange dager blir denne bibeltimen og bønn i bilen det jeg rekker i forhold til åndelig påfyll, og disse stundene er viktige. Jeg har bedt noen bønner om at du må få beholde pågangsmotet og helsa slik at du kan fortsette å dele av evangeliet og visdommen du har fått i lang tid framover. Jeg ber også om at Gud må reise opp flere forkynnere med åndelig innsikt og som samtidig er så jordnære i sin undervisning. Din respekt og ydmykhet for Guds ord, kombinert med livsnær, tydelig og praktisk veiledning, setter jeg stor pris på. Jeg setter også pris på at du er kort og konsis. Jeg har hørt mange av bibelundervisningene to ganger - rett og slett fordi det er så mange gode poenger innimellom, og det går så fort, at jeg ikke får helt til å fordøye det første gangen. (Ung kvinne)

RESPONS NOVEMBER 2016

Jeg tillater meg å sende en liten hilsen fra Kenya igjen. Jeg har hver morgen en ispirasjonsstund med din Opplæring. Selv om jeg har hørt mange av emnene dine før, gir de meg alltid noe nytt. Og det som er så trygt for meg er at du er Bibeltro og ikke tolker den langt ut i ”hotaheiti” som enkelte andre gjør. Du har en fantastisk evne til å få meg til å se tingene fra en annen vinkel. Du må nedlegge et enormt arbeide i dette, og Gud vil velsigne deg for det. Jeg har sagt dette  før, men som jeg pleide å si til mine studenter: Du kan ikke rose nok, dersom det er ærlig ment. (Professor Cato)

RESPONS OKTOBER 2016

Vil bare takke for dine gaver og hvodan du forvalter dem. Hver gang jeg leser, hører eller er tilstede der du forkynner er jeg så takknemmelig for budskapet du forkynner! Slik også via nett denne søndagsmorgenen. Få dvele ved rettigheter som Gudsbarnet har. Oftest blir det bare med tanken jeg gir tilbakemeldinger, så nå: Takk trofaste sendebud.

RESPONS AUGUST 2016

Frigjerande bodskap, Asbjørn. Eg har bedt om å bli leia til ei sann tru. No trur eg sanneleg at eg har fått bønesvar.

RESPONS AUGUST 2016

Ønsker å TAKKE for alle gode ord som du formidler gjennom NOREA. Hører nesten daglig på NOREA+ som sprer mye glede og velsignelse gjennom tale og sang. TAKK TAKK!

RESPONS 6. NOVEMBER 2015

Kjære Kvalbein, Vil bare takke deg for alle "opplæringene" og andre oppmuntringer. Sitter i Kenya og begynner hver dag med å lytte til dine utrolig kloke ord. Du har fått Bibelen til å virke ny og "dagligdags". Det er en fantastisk nådegave du har som klarer å snakke om Bibelen og Jesus og hverdagene på den måten du gjør. Gud velsigne deg for hva du gjør og TAKK TAKK TAKK 

RESPONS 29. JULI 2015

Tusen takk til deg, Asbjørn Kvalbein, for alt du gir av håp for livet og evigheten i all bibelundervisning og betraktninger. Ord blir fattige, når jeg skal prøve å uttrykke min takknemmelighet for alt du gir. Jeg blir så fylt av glede og takknemmelighet over all visdommen du utøser. Jeg lærer masse om livet med Gud og livet med alle og alt rundt meg. Må Gud velsigne deg og dine rikt. Misjonshilsen fra Kathrine

RESPONS 5. JUNI 2015

Takk for webpastor-nettsiden. Når jeg leser, får jeg veldig mye åndelig mat hver gang. Noen ganger er det noe som spesielt rører min ånd, og jeg faller ned på kne og ber til Herren, eller jeg nesten hopper opp og sier: Halleluja, min Gud, du er allmektig, og tårene renner ned. Jeg får mye oppmuntring og glede.

RESPONS 31. JANUAR 2015

Takk for svaret og henvisningene, som jeg har lest. Jeg vil også takke for norea radio og bilbeltimene du holder der kl. 17.00 på 107,7. Det har gitt meg mye godt gjennom flere år. Når jeg nå også er blitt oppmerksom på webpastoren, må jeg si at undervisningen er utrolig bra. Den er klar og skjer med kjærlighet til mennesker. Takk skal du ha.

RESPONS 13. AUGUST 2014

Da jeg ble lagt inn på sykehus for å få en tøff behandling mot kreft, hadde jeg med meg mange bøker som jeg håpet å få lese. Men da jeg lå der på isolatet, fikk jeg ikke krefter til å lese noen ting. Det eneste jeg var i stand til, var å lytte til bønnene som webpastoren ber på siden sin. Bønnene er korte, ikke så mye over et minutt. Men det var vidunderlig å kunne legge sitt hjerte i de ordene som ble brukt. Han ba for meg, og jeg ble velsignet. Takk!

RESPONS 6. JANUAR 2014

Jeg vil bare takke for at det finnes slike som deg!! Din velsignende gave med å gi oppmuntring, visdom, trøst og veivisende ord betyr mye for meg og andre. Må Gud velsigne deg og dine rikelig! Ønsker deg masse godt i 2014 vennlig hilsen elin

RESPONS 20. AUGUST 2013:

Dine bibelundervisninger er og blir til Guds velsignelse i Jesu navn for meg som enhver annen lytter til Norea Radio. Du har som vanlig absolutt forstått Guds ord så velsignet godt, til formaning og trøst. Just som profetene. For meg er du en levende daglig lærer, rådgiver, formaner, oppmuntrer, sjelesørger, bønneinspirator og Guds velsignede broder, for å nevne noen av "titlene" på deg, mens jeg er på min hverdagslige livsvandring på Jesu stier her på jorda! Gud velsigne deg, kjære Kristi broder!

RESPONS 24. DESEMBER 2011:

God jul i heimen :) vil takka for alt du har fått betydd for meg å såå mange andre detta året!!:) At du er villig år etter år å bli brukt av Gud:) Stadig får me inn kunder i butikken som nevner deg og alt du har fått betydd for dei.. Enten via bøker eller Norea!:) Ei sa at livet hennas føltes som ho altid var ute på eit åpent hav... Dei korte andaktane var som holma Gud sente te na i kvardagen.. At ho fekk sitta der litt å få ny kraft til dagen. Det var såå godt bilde!! Nett sån trur eg mange kjenner det:) Gud bruker og velsigner deg , sån at du får vera til velsignelse og trus styrking for såå mange:) Ville bare sei detta:) Ber om Herrens velsignelse øve ditt liv å tjeneste!! Du er ein kvardagskristen.. Som smitter å oppmuntrer alle oss andre te å vera det samma:)

RESPONS MIDT I DESEMBER 2011:

Jeg hører på dine fortellinger nesten hver morgen og har fått hjelp til å se mere praktisk på problemer. mange ganger lurer jeg på hvor du får tak i alle disse emner, men for min del tror jeg at Gud har forstått at det er på denne måten jeg kan bli berget.Takk for tjenesten. (Kristiansand)

Jeg hører på andaktene dine i radioen hver dag. Jeg blir glad hver gang jeg hører på deg, jeg er så glad i den kristne kanalen, og jeg tenker og på alle de andre som sitter og lytter på, og det er mange og vi er et stort fellesskap.Takk for alle de oppmuntrende ord og andaktene du har hver dag. Du er som en god venn. (Oslo)

RESPONS I SLUTTEN AV NOVEMBER 2011:

Kjære Asbjørn Kvalbein Jeg vil få takke for den flotte innsatsen du gjør for formidling av Ordet til det norske folk. Min vei til Jesus har fått mye god drahjelp av dine kortandakter, oppmuntringer og bibelopplæring. Din blogg og svar på spørsmål er til styrke og oppbygging. Dagliglivet inneholder både seire og såre nederlag. Det er da godt å få lære om Bibelens perspektiv på dette, og få høre om Guds kjærlighet som overgår all forstand, og hans nåde som er større enn alle synder. Din formidling har ledet meg til mange styrkende bibelord som jeg søker støtte i. Takk igjen for inspirasjonen du gir til det daglige troslivet, og håper at dette er noe du vil fortsette med i mange år, så fremt det er mulig. Med vennlig hilsen LS, Trondheim

RESPONS I SLUTTEN AV OKTOBER 2011:

Nils, 25 år:

Vil bare sei at din forkynnelse har gjort meg mye sterkere i mitt forhold til Gud å utroligt gla å høre dine innslag på NyttLiv Media og på norea.no =) Har alltid vært kristen, selv om eg hadde ca 6 år eg var helt vekke, men siste 4 åra har eg virkeligt møtt Guds kjærlighet bare meir og meir =) å ber mye over at dine andakter skal møte folk å at folk skal få en større lengsel osv ,. =)

Må Gud velsigne deg rikt videre Asbjørn, Håpe eg en dag får høre deg live =)

Liso, 37 år:

Eg har så lyst å få takka deg for alt du deler med deg på radio å bøker! Du har betyd ein stor forskjell i mitt liv, å det veit eg du har i mange andre sitt også! Eg jobber i bok og media sandnes, og selger med STOR glede dine andsktsbøker:) Må Gud velsigna deg rikt vidare!! Å takk igjenn for du er villig te å bli brukt av Gud!!

Ei sangstrofa som passer til deg: Herre gjør det stille i min tanke, så den kun kan romme dei og ditt. La meg så til bange sjeler vanke, å fortelle dem hva du har lidt ! Det er nett det du gjer:) TAKK
 

RESPONS 15. november 2010:

Kjære Asbjørn Kvalbein, tusen takk for andaktene du holder på Norea radio. Idag,15. nov.handlet det om ekteskapet,og hvordan mannen og kvinnen skal respektere hverandre ,lære hverandre å kjenne i deres forskjellighet,- ta tid til hverandre osv. Kjærlighet satt ut i livet. Så praktisk! Så godt å høre dette forkynt på denne måten! Jeg kom inn i programmet da jeg kjørte bil. Det ble sagt etterpå,at vi kan få tilsendt progr.på cd.Fantastisk, - jeg vil gjerne ha dette programmet på cd! (Kvinne, Østlandet)

 

 RESPONS 3. juli 2010:

Takk for det du skrev om misunnelse. Rart, for i morges da jeg voknet tenkte jeg på akkurat dette. Visste at jeg må leve med det Gud har gitt for meg, ikke det jeg misunner andre. Hadde en følelse av uforsonlighet i meg. Så fikk jeg legge det fram for Jesus, og kjente en lettelse for at jeg kunne takke for akkurat mitt liv. Måtte jeg bare kunne leve i dette ... lenge.
(jk)


RESPONS 16. januar 2010:

Det er mye å lære av spørsmåla på webpastoren. Og det at en også kan få svar, er jo veldig flott. Ja, dette var noen nyttige timer.

Takk igjen spesielt for det du skrev om tilgivelse, for det trenger jeg mange ganger til dagen. Den dagen det er slutt, da er det jamt slutt for meg også.

Det å få kontakt med en pastor i veiledning for livet sitt, kan jeg ikke skjønne hvilken annen kirke som har så enkel adgang til. En kan vel faktisk komme på livsviktige spørsmål om natta om så er. Og har en bredband, så går det an å spørre. Nei, denne menigheten er unik.
 
(Kvinne, sørlending)

Powered by Cornerstone