Asbjørn Kvalbeins reiseopplegg

Så langt det kan forenes med andre oppgaver, reiser jeg gjerne rundt om i landet for å forkynne og informere. Her følger listen over oppdrag jeg har sagt ja til for et års tid fremover. Sees vi?

Kalender   

Oppdatert 10 august 2018

2 januar: Tale i Rygge, Dilling Misjonshus. 
11 januar: Tale i Nordstrand Normisjon, Oslo
19 januar: 
Undervisning Oslo interkulturelle bibelkafe, NLM, Misjonssalen
26-28 januar: Bibelhelg, Emmaus, Ræge. Sola. For Norea.
31 januar: Bibeltime 1 Arena Knapstad, Østfold, NLM
6 februar: Misjonsmøte Askim, NLM, Østfold
16 februar: 
Undervisning Oslo interkulturelle bibelkafe, NLM, Misjonssalen
18 februar: Fagerholt Misjonsforsamling, Eidsvoll. NLM
26 februar: Tale i Hurdal kristelige skolelag, Akershus
1 mars: Andakt generalforsamlingen i PEBO AS, Sandefjord
9-11 mars: Bibelhelg Bedehuset i Farsund. For Norea.
14 mars: Bibeltime 2 Arena Knapstad, Østfold, NLM
15 mars: Opptak av nye andakter til Flekkerøy Media, Kristiansand

22 mars: Undervisningstime om påskebudskapet, Bibelskolen Fjellhaug
29 mars til 2 april: Påskemøter Gilje bedehus og Bremnes kirke, Bømlo
12 april: Trygve Bjerkrheim-kveld i Nordstrand Bedehus, Oslo
15 april: Søndag formiddagsmøte, Fjellet bedehus, Rælingen
17 april: Hyggetreff Frogner Misjonssenter, Akershus
20 april: 
Undervisning Oslo interkulturelle bibelkafe, NLM, Misjonssalen
23 april: Vårfest for støttegruppa for Solbukta, Fredrikstad
15 mai: Bibeltime i Dilling Misjonshus, Rygge
25 mai: 
Undervisning Oslo interkulturelle bibelkafe, NLM, Misjonssalen
6 juni: Bibeltime og Noreamøte på Helgeroa bedehus, Larvik
10 juni: Søndagsmøte i Misjonshuset, Hunndalen, Gjøvik. NLM
15 juni: 
Undervisning Oslo interkulturelle bibelkafe, NLM, Misjonssalen
24 juni: Søndagsmøte i Misjonshuset i Drammen. NLM

3-7 juli: Deltaker på NLMs generalforsamling i Vestfold
9-15 juli: Bibeltimer på Evjetun Bibelcamping, Evje, NLM
2-5 august: Skjærgårdsstevne, Den Indre Sjømannsmisjon, Fjell-ly, Sotra

19 august: Fagerholt misjonsforsamling, Eidsvoll, NLM
28 august: Foredrag forkynnerkurs Fjellhaug, NLM
2 september: Møte for Voss Tro og medier i Nain bedehus, Voss
3 september: Sentrum-treff i Voss
11 september: Bibeltime Dilling Misjonshus, Rygge, Østfold
13-16 september: Bibelundervisning, Bibel og natur. Bjorliheimen hotell.
19 september: Seniortreff, Misjonssalen, Oslo
20 september: Formiddagstreff, Misjonskirken, Majorstua Oslo
23 september: Formiddagsmøte, Ungdomssenteret i Spydeberg, Østfold, NLM
26 september: Seniortreff, Salem, Bergen
30 september: Kveldsmøte, bibelundervisning, Bjørnstad forsamling, Sarpsborg
1 oktober: Misjonsmøte Hafslund og Borgen misjonslag, Skjeberg, Østfold
2 oktober: Formiddagstreff i Sinsen kirke, Oslo
11 oktober: Tale i Blakstad Normisjon, Asker, Akershus
14 oktober: Tale i gudstjenesten NLM Hamarkirken.
27 oktober: Noreakveld, om mediemisjon. Tønsberg NLM, Vestfold
9-11 november: Bibelhelg, Sævelandsvik, Karmøy.
9 desember: Adventfest, Betel, Maura, Nannestad, Akershus

2019

6 januar: Nyttårsfest. Leirvik bedehus, Stord. For Norea.
18-20 januar Bibelhelg Ålgård, Sandnes, felles NLM og Normisjon
15-17 februar: Bibelhelg Norheimsund, Hardanger, NLM
5-7 mars: Møteserie Utsyn misjonsforening, Sørumsand, Akershus, NLM
18-22 mai: Påskemøter Havly Hotell, Stavanger. Arr: Stavanger Havnemisjon
20-23 mai: Vi over 60-samling. Lyngmo i Sogn. IMF og NLM. 
3-7 juli: Vi over 60-samling, Lundeneset vgs, Ølensvåg. NLM

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONS FEBRUAR 2018

Dine tanker og ord gir meg en positivt start på dagen som jeg igjen prøver å videreformidle som lærer i småskolen..

RESPONS FEBRUAR 2018

Hjertelig takk, Kvalbein, for alt du er og alt du formidler og gir! Du er en Guds mann som er til stor velsignelse og oppmuntring for mange mennesker, og i alle fall for meg. Takk for at du formidler Guds sannheter på en så enkel, jordnær og lettforståelig måte! Det skaper lyst og trang i meg til å lære Jesus Kristus enda bedre å kjenne. (Kvinne, Telemark)

RESPONS JANUAR 2018

Hører deg stadig på Internett radio. Godradio.no Nå sist ikveld hvor du snakker om den reddende engelen som fikk en bil ut av en synkende hengemyr. Jeg skjønner at du snakker blant annet til meg. Hva om du er den reddende engelen for akkurat meg? Takk for god radio.

RESPONS SEPTEMBER 2017

Forleden dag fikk jeg takkebrev fra Norea for gave jeg har gitt, det var hyggelig. Min kone og jeg har vært faste givere i noen år nå, og den største æren for det må vi gi til Asbjørn Kvalbein. Hans bidrag i Noreas tjeneste har vært svært inspirerende og til stor glede og velsignelse.  Vi bor på Gjøvik og har også her på vårt lokale misjonshus (Folkvang) hatt gleden av å høre hans forkynnelse, bl.a. på det som har vært kalt "lørdagsbibelskole".  Hans positive og lettfattelige måte å tale på fanger oppmerksomheten hos den som er tilhører.  Hans forkynnelse om Guds kjærlighet er berikende.

RESPONS JANUAR 2017

Ønsker bare å gi deg Asbjørn en liten respons. De spor du etterlater er av Meget stor verdi. Det har truffet meg. Mvh VN partner

RESPONS DESEMBER 2016

Jeg må bare dele denne søte historien med deg. Nesten fireåringen min og jeg hadde radio Sørvest på i bakgrunnen i bilen i dag. Så kom en oppmuntring fra deg på lufta. Du snakket om å være utholdende i prøvelser. Jeg lyttet og det ble stille i bilen. På slutten sier du "det er når du er skrøpelig at du er sterk". Da kommer det fra fireåringen i baksetet; "Mamma, eg e skrøpelig, for eg har store muskler!" (Kvinne i Rogaland)

Jeg har lyst til å takke deg for alt det gode du deler på bibeltimene på norea.no (bibelundervisning). Jeg har nå i løpet av det siste året hørt daglig på disse bibeltimene, på veg til jobb. Jeg har 30 min reiseveg, og en bibeltime på 15-20 min sammen med morgenkaffe i bilen er virkelig en god start på dagen. Med familie og i tillegg en lederjobb, så er hverdagen ellers ganske full av aktiviteter. Mange dager blir denne bibeltimen og bønn i bilen det jeg rekker i forhold til åndelig påfyll, og disse stundene er viktige. Jeg har bedt noen bønner om at du må få beholde pågangsmotet og helsa slik at du kan fortsette å dele av evangeliet og visdommen du har fått i lang tid framover. Jeg ber også om at Gud må reise opp flere forkynnere med åndelig innsikt og som samtidig er så jordnære i sin undervisning. Din respekt og ydmykhet for Guds ord, kombinert med livsnær, tydelig og praktisk veiledning, setter jeg stor pris på. Jeg setter også pris på at du er kort og konsis. Jeg har hørt mange av bibelundervisningene to ganger - rett og slett fordi det er så mange gode poenger innimellom, og det går så fort, at jeg ikke får helt til å fordøye det første gangen. (Ung kvinne)

RESPONS NOVEMBER 2016

Jeg tillater meg å sende en liten hilsen fra Kenya igjen. Jeg har hver morgen en ispirasjonsstund med din Opplæring. Selv om jeg har hørt mange av emnene dine før, gir de meg alltid noe nytt. Og det som er så trygt for meg er at du er Bibeltro og ikke tolker den langt ut i ”hotaheiti” som enkelte andre gjør. Du har en fantastisk evne til å få meg til å se tingene fra en annen vinkel. Du må nedlegge et enormt arbeide i dette, og Gud vil velsigne deg for det. Jeg har sagt dette  før, men som jeg pleide å si til mine studenter: Du kan ikke rose nok, dersom det er ærlig ment. (Professor Cato)

RESPONS OKTOBER 2016

Vil bare takke for dine gaver og hvodan du forvalter dem. Hver gang jeg leser, hører eller er tilstede der du forkynner er jeg så takknemmelig for budskapet du forkynner! Slik også via nett denne søndagsmorgenen. Få dvele ved rettigheter som Gudsbarnet har. Oftest blir det bare med tanken jeg gir tilbakemeldinger, så nå: Takk trofaste sendebud.

RESPONS AUGUST 2016

Frigjerande bodskap, Asbjørn. Eg har bedt om å bli leia til ei sann tru. No trur eg sanneleg at eg har fått bønesvar.

RESPONS AUGUST 2016

Ønsker å TAKKE for alle gode ord som du formidler gjennom NOREA. Hører nesten daglig på NOREA+ som sprer mye glede og velsignelse gjennom tale og sang. TAKK TAKK!

RESPONS 6. NOVEMBER 2015

Kjære Kvalbein, Vil bare takke deg for alle "opplæringene" og andre oppmuntringer. Sitter i Kenya og begynner hver dag med å lytte til dine utrolig kloke ord. Du har fått Bibelen til å virke ny og "dagligdags". Det er en fantastisk nådegave du har som klarer å snakke om Bibelen og Jesus og hverdagene på den måten du gjør. Gud velsigne deg for hva du gjør og TAKK TAKK TAKK 

RESPONS 29. JULI 2015

Tusen takk til deg, Asbjørn Kvalbein, for alt du gir av håp for livet og evigheten i all bibelundervisning og betraktninger. Ord blir fattige, når jeg skal prøve å uttrykke min takknemmelighet for alt du gir. Jeg blir så fylt av glede og takknemmelighet over all visdommen du utøser. Jeg lærer masse om livet med Gud og livet med alle og alt rundt meg. Må Gud velsigne deg og dine rikt. Misjonshilsen fra Kathrine

RESPONS 5. JUNI 2015

Takk for webpastor-nettsiden. Når jeg leser, får jeg veldig mye åndelig mat hver gang. Noen ganger er det noe som spesielt rører min ånd, og jeg faller ned på kne og ber til Herren, eller jeg nesten hopper opp og sier: Halleluja, min Gud, du er allmektig, og tårene renner ned. Jeg får mye oppmuntring og glede.

RESPONS 31. JANUAR 2015

Takk for svaret og henvisningene, som jeg har lest. Jeg vil også takke for norea radio og bilbeltimene du holder der kl. 17.00 på 107,7. Det har gitt meg mye godt gjennom flere år. Når jeg nå også er blitt oppmerksom på webpastoren, må jeg si at undervisningen er utrolig bra. Den er klar og skjer med kjærlighet til mennesker. Takk skal du ha.

RESPONS 13. AUGUST 2014

Da jeg ble lagt inn på sykehus for å få en tøff behandling mot kreft, hadde jeg med meg mange bøker som jeg håpet å få lese. Men da jeg lå der på isolatet, fikk jeg ikke krefter til å lese noen ting. Det eneste jeg var i stand til, var å lytte til bønnene som webpastoren ber på siden sin. Bønnene er korte, ikke så mye over et minutt. Men det var vidunderlig å kunne legge sitt hjerte i de ordene som ble brukt. Han ba for meg, og jeg ble velsignet. Takk!

RESPONS 6. JANUAR 2014

Jeg vil bare takke for at det finnes slike som deg!! Din velsignende gave med å gi oppmuntring, visdom, trøst og veivisende ord betyr mye for meg og andre. Må Gud velsigne deg og dine rikelig! Ønsker deg masse godt i 2014 vennlig hilsen elin

RESPONS 20. AUGUST 2013:

Dine bibelundervisninger er og blir til Guds velsignelse i Jesu navn for meg som enhver annen lytter til Norea Radio. Du har som vanlig absolutt forstått Guds ord så velsignet godt, til formaning og trøst. Just som profetene. For meg er du en levende daglig lærer, rådgiver, formaner, oppmuntrer, sjelesørger, bønneinspirator og Guds velsignede broder, for å nevne noen av "titlene" på deg, mens jeg er på min hverdagslige livsvandring på Jesu stier her på jorda! Gud velsigne deg, kjære Kristi broder!

RESPONS 24. DESEMBER 2011:

God jul i heimen :) vil takka for alt du har fått betydd for meg å såå mange andre detta året!!:) At du er villig år etter år å bli brukt av Gud:) Stadig får me inn kunder i butikken som nevner deg og alt du har fått betydd for dei.. Enten via bøker eller Norea!:) Ei sa at livet hennas føltes som ho altid var ute på eit åpent hav... Dei korte andaktane var som holma Gud sente te na i kvardagen.. At ho fekk sitta der litt å få ny kraft til dagen. Det var såå godt bilde!! Nett sån trur eg mange kjenner det:) Gud bruker og velsigner deg , sån at du får vera til velsignelse og trus styrking for såå mange:) Ville bare sei detta:) Ber om Herrens velsignelse øve ditt liv å tjeneste!! Du er ein kvardagskristen.. Som smitter å oppmuntrer alle oss andre te å vera det samma:)

RESPONS MIDT I DESEMBER 2011:

Jeg hører på dine fortellinger nesten hver morgen og har fått hjelp til å se mere praktisk på problemer. mange ganger lurer jeg på hvor du får tak i alle disse emner, men for min del tror jeg at Gud har forstått at det er på denne måten jeg kan bli berget.Takk for tjenesten. (Kristiansand)

Jeg hører på andaktene dine i radioen hver dag. Jeg blir glad hver gang jeg hører på deg, jeg er så glad i den kristne kanalen, og jeg tenker og på alle de andre som sitter og lytter på, og det er mange og vi er et stort fellesskap.Takk for alle de oppmuntrende ord og andaktene du har hver dag. Du er som en god venn. (Oslo)

RESPONS I SLUTTEN AV NOVEMBER 2011:

Kjære Asbjørn Kvalbein Jeg vil få takke for den flotte innsatsen du gjør for formidling av Ordet til det norske folk. Min vei til Jesus har fått mye god drahjelp av dine kortandakter, oppmuntringer og bibelopplæring. Din blogg og svar på spørsmål er til styrke og oppbygging. Dagliglivet inneholder både seire og såre nederlag. Det er da godt å få lære om Bibelens perspektiv på dette, og få høre om Guds kjærlighet som overgår all forstand, og hans nåde som er større enn alle synder. Din formidling har ledet meg til mange styrkende bibelord som jeg søker støtte i. Takk igjen for inspirasjonen du gir til det daglige troslivet, og håper at dette er noe du vil fortsette med i mange år, så fremt det er mulig. Med vennlig hilsen LS, Trondheim

RESPONS I SLUTTEN AV OKTOBER 2011:

Nils, 25 år:

Vil bare sei at din forkynnelse har gjort meg mye sterkere i mitt forhold til Gud å utroligt gla å høre dine innslag på NyttLiv Media og på norea.no =) Har alltid vært kristen, selv om eg hadde ca 6 år eg var helt vekke, men siste 4 åra har eg virkeligt møtt Guds kjærlighet bare meir og meir =) å ber mye over at dine andakter skal møte folk å at folk skal få en større lengsel osv ,. =)

Må Gud velsigne deg rikt videre Asbjørn, Håpe eg en dag får høre deg live =)

Liso, 37 år:

Eg har så lyst å få takka deg for alt du deler med deg på radio å bøker! Du har betyd ein stor forskjell i mitt liv, å det veit eg du har i mange andre sitt også! Eg jobber i bok og media sandnes, og selger med STOR glede dine andsktsbøker:) Må Gud velsigna deg rikt vidare!! Å takk igjenn for du er villig te å bli brukt av Gud!!

Ei sangstrofa som passer til deg: Herre gjør det stille i min tanke, så den kun kan romme dei og ditt. La meg så til bange sjeler vanke, å fortelle dem hva du har lidt ! Det er nett det du gjer:) TAKK
 

RESPONS 15. november 2010:

Kjære Asbjørn Kvalbein, tusen takk for andaktene du holder på Norea radio. Idag,15. nov.handlet det om ekteskapet,og hvordan mannen og kvinnen skal respektere hverandre ,lære hverandre å kjenne i deres forskjellighet,- ta tid til hverandre osv. Kjærlighet satt ut i livet. Så praktisk! Så godt å høre dette forkynt på denne måten! Jeg kom inn i programmet da jeg kjørte bil. Det ble sagt etterpå,at vi kan få tilsendt progr.på cd.Fantastisk, - jeg vil gjerne ha dette programmet på cd! (Kvinne, Østlandet)

 

 RESPONS 3. juli 2010:

Takk for det du skrev om misunnelse. Rart, for i morges da jeg voknet tenkte jeg på akkurat dette. Visste at jeg må leve med det Gud har gitt for meg, ikke det jeg misunner andre. Hadde en følelse av uforsonlighet i meg. Så fikk jeg legge det fram for Jesus, og kjente en lettelse for at jeg kunne takke for akkurat mitt liv. Måtte jeg bare kunne leve i dette ... lenge.
(jk)


RESPONS 16. januar 2010:

Det er mye å lære av spørsmåla på webpastoren. Og det at en også kan få svar, er jo veldig flott. Ja, dette var noen nyttige timer.

Takk igjen spesielt for det du skrev om tilgivelse, for det trenger jeg mange ganger til dagen. Den dagen det er slutt, da er det jamt slutt for meg også.

Det å få kontakt med en pastor i veiledning for livet sitt, kan jeg ikke skjønne hvilken annen kirke som har så enkel adgang til. En kan vel faktisk komme på livsviktige spørsmål om natta om så er. Og har en bredband, så går det an å spørre. Nei, denne menigheten er unik.
 
(Kvinne, sørlending)

Powered by Cornerstone