Foto: Roar Ljøkjell
Foto: Roar Ljøkjell

Han som er ulik alle andre

- Det ville være et større mirakel å tenke ut et liv som det Kristus levde, enn å leve det, skal den ytterst lite kirkevennlige Rousseau ha ytret.

Jesus trådte fram helt ulikt alle andre. Derfor kan han ikke diktes opp. 

Hodet hans var aldri proppet av noe i nærheten av sponsoravtaler eller gylne fallskjermer, av helgetillegg eller avspasering, slett ingen reallønnsvekst eller fiks pensjonsplan. 

For Jesus klatret ikke oppover, bare nedover. 

Bibelen avdekker for oss et evighetsindivid med alle tenkelige privilegier. Myndig og mildt la han alt dette bak seg med et neitakk og plasserte seg på bunn-nivå på jorden. 

Han ble som et hvetefrø, kastet i åkeren for å dø. Men fra det døende frøet vokste det opp et forbløffende, nytt og friskt liv. 

Apostelen Paulus risser opp Jesu måte å leve på: 

"For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike" 

Jesus stilte seg nederst, for å heve noen opp. Han ofret seg fullt og helt for andre. Han demonstrerte at de største resultatene har sin pris. 

Som Gud ble han menneske, for at de som tror på ham, nå og alltid skal bli Guds barn og arvinger. 

Med andre ord: Han betalte en gjeld han ikke hadde, fordi vi satt inne med en gjeld vi ikke maktet å betale.
 
Så lite egoistisk klarer ikke jeg å leve. Men Jesus venter ikke at jeg lykkes i å ofre meg selv. Han ønsker seg bare mennesker som tar imot ham - tror og takker. 

2Kor 8.9

Powered by Cornerstone