Sola og korset. Foto Synnøve Grøtteland Helland
Sola og korset. Foto Synnøve Grøtteland Helland

Kjærlighet som frelser fra dybdene

Vi mennesker trenger å bli elsket mest når vi fortjener det minst. Jo verre vi er stilt, jo mer lengter vi etter trøst, men desto mer kan det hende folk vender seg fra oss. Bare Gud kan fylle det store kjærlighets-behovet hos dem han har skapt.

Bare Gud kan vise en kjærlighet så omfattende at den frelser også fra dybdene. 

Men ser han ikke etter om jeg i det minste er litt glad i ham? Må vi ikke elske Gud for at han skal elske oss? 

Nei, svarer apostelen Johannes. "I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder." 

- Vi er så verdifulle, derfor elsker Gud oss, sier vi gjerne i dag. Nei, det er heller motsatt: Vi er verdifulle på grunn av at Gud elsker oss. 

Gud elsker dem som ikke er verd å elskes. Det kan han fordi han selv har dekket over det som er lite elskverdig ved oss. 

Det er her Kristi forsoning kommer inn. Den er en tildekking av vår synd slik at Gud kan elske oss slik vi er. 

Gud elsker oss slik som vi er. Men det betyr ikke at Gud godtar oss slik vi er. 

Han elsker oss for å forandre oss. Han vil skape noe nytt i våre liv og forme oss etter sitt bilde. 

Derfor kan du være trygg på Guds kjærlighet, også om du kjenner deg langt fra den. Gud elsker deg, og han vil gjerne gjøre noe med livet ditt. 

I dette består kjærligheten - ikke i noe ved oss eller av oss. 

Men i Guds grenseløse initiativ overfor den hjelpeløse, den som fortjener aller minst å få oppleve Guds kjærlighet, den som er falt dypt ned. 

Så varmt er Guds hjertelag at han frelser fra dybdene. 

1Joh 4:10

Powered by Cornerstone