La Gud beholde tømmene

La Gud beholde tømmene

Jeg har sett to slags hester, skrev den originale danske tenkeren Søren Kierkegaard. Den ene typen hester ble sløve og dovne av å bli kjørt av en kusk som lot hestene selv bestemme.

Kusken kjørte etter hestenes forstand på å kjøre. 

Den andre typen hester ble kjørt av kongens kusk, kjørt etter hans begrep om å kjøre. Da fikk hestene sin rankhet og fyrrighet. 

Vi mennesker er ikke i stand til å legge opp vår egen kjørestil. Det går alltid galt om vi ikke bøyer oss under Guds vilje. 

Men får han holde tømmene, blir det velsignelse, kraft og glede som preger livet, ja, egentlig stor frihet. Vi blir fri til å gjøre det som er godt og rett. 

Vi blir ikke bedt om å bøye oss for en tyrann med pisk og sporer. Nei, fredens herre er en omsorgsfull kusk. Han er sterk, mild og trofast. 

Bibelen gir oss dette løftet om dyktighet til det gode: "Men fredens Gud, han som... førte vår Herre Jesus Kristus opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje." 

Gud oppreiste Jesus fra de døde. Han har også et inderlig ønske om å la oss få del i oppstandelseskreftene. Han vil dyktiggjøre oss til å gjøre det han vil. 

Og hva vil Gud? Han viser det ved sin storhet, sin kreativitet, sin trofasthet og godhet, særlig nå i en fin vårtid. Han vil at du skal få din rankhet og fyrrighet tilbake. 

Hvem melder seg til Guds stall? 

Heb 13:20-21

Powered by Cornerstone