Foto: Dana Rudusa
Foto: Dana Rudusa

Han vandret rett inn i vår verden

Da Kristus kom ut av den mørke graven og inn i den solrike morgenen, vandret Han rett inn i vår verden og like inn i våre liv. Han går nærmere enn vi er klar over. Han lever som en levende Frelser for levende mennesker.

Tro det - du som akkurat nå har en sorg å bære. Jesus lever og sier til deg: "Salige er de som sørger, for de skal trøstes." 

Tro det - du som er forvirret og ikke klarer å be i det hele tatt. Jesus lever og sier til deg: "Deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham." 

Tro det - du som bærer på noe tungt. Jesus lever og sier til deg: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" 

Tro det - du som er redd for hva som gjemmer seg i den truende faren. Jesus lever og sier til deg: "Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!" 

Tro det - du som lengter etter å komme nærmere Gud. Jesus lever og sier til deg: "For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde." 

Tro det - du som lurer på om du med din fortid og dine spørsmål kan bli en kristen. Jesus lever og sier til deg: "Den som kommer til meg, skal jeg slett ikke støte ut." 

Tro det - du som innbiller deg at kristendom tar bort gleden i livet. Jesus lever og sier til deg: "Jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod." 

Jesus har stått opp fra de døde. Han lever og er deg nærmere enn du tror. Dette budskapet tente urkristendommen i brann: "Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle." 

Matt 5:4. 6:8. 11:28. 14:27. Joh 1:16. 6:37. 10:10. Apg 4:33

Powered by Cornerstone