Døperen Johannes’ kall og ditt

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham.

Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 

Joh 1,6–9 

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Døperen Johannes’ kall og dittDøperen Johannes

 


Alle kan ikke være døperen Johannes, som på en spesiell måte forberedte at Jesus skulle komme. Personene i Bibelen fikk ofte personlige kallsopplevelser som ingen andre får. 

Ingen livshistorie er en blåkopi av andres. Johannes fikk bare en kort virketid. Denne tiden brukte han til å peke på Jesus. 

Alle mennesker har et oppdrag. Gud har lagt en plan for hver enkelt av oss. 

Du er også «utsendt av Gud» til denne verden. Gud har en hensikt med hvert menneskeliv. Det er ikke tilfeldig at du har fått din tilmålte tid akkurat nå, nettopp der du er. 

Enten du er ung eller gammel, vil Gud bruke deg som en brikke i sin omfattende plan for denne epoken i verdenshistorien. 

Er du klar over hva som er ditt livskall? Er du villig til å lytte etter Guds ledelse og veiledning i dag? 

Den mest ubetydelige tjeneste kan være stor og viktig i Guds plan. Du kan bli hjulpet, slik at du kan bli til hjelp for noen.

 

 

Powered by Cornerstone