Takk Gud for hyrdene og pastorene!

Hvorfor har vi prester og predikanter, forstandere og biskoper og hva det nå heter alt sammen? Det kan alltids være mange ulike forventninger til slike yrkesgrupper som noen synes er overflødige, men som andre synes er viktige.

Guds egen forventning til menighetsledere er uttrykt i Første Peters brev: 

"Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den... ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for hjorden." 

Ordet pastor betyr hyrde. En pastor er kalt til å passe på flokken sin, advare mot farer, se til at den får åndelig føde, at de har et godt forbilde å følge. 

En pastor som får et nært forhold til sine menighetslemmer, kan fristes til å bli dominerende og kanskje dikterende. Det er galt, sier Bibelen. Nei, bare ved sin allsidige forkynnelse, sitt gode eksempel, sin varme omsorg og kjærlige oppmerksomhet skal de ta seg av de kristne. 

Det er mange åndelig hjemløse i dag. De har sluttet å gå i menigheten de hører til, eller de lar tilfeldighetene styre hvor de går for å søke et kristent fellesskap. 

De går glipp av mye. I et kaldt og hardt samfunn trenger vi Guds ord formidlet til oss av mennesker som har et særlig kall til å dele det ut. Vi trenger nattverden regelmessig. Vi har inderlig bruk for oppmuntringer, formaninger og trøst ut fra Guds hellige ord. 

Du er vel ikke blitt åndelig hjemløs? Da er du i alvorlig fare som kristen. 

Den som er menighetsleder, kan nok kjenne forventningspresset. Hvordan skal jeg kunne bety noe for så mange? 

Du kan trygt overlate både deg og ansvarsbyrden din til Ham som blir kalt Overhyrden. Han vil bære både deg og ditt. 

1 Pet 5:2-3

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone