Da ble det slutt på diskusjonen

Da ble det slutt på diskusjonen

Noen studenter var på fjelltur. En av dem forteller: - Vi var ute hele dagen. Om kveldene pratet vi mye i teltet før vi gikk til ro.

 En gang kom samtalen inn på det som har med religion og tro å gjøre. En som studerte realfag, sa til meg: 

- Du tror vel ikke virkelig at Jesus er Guds sønn? 

- Jo, jeg tror det, svarte jeg. 

- Men hvordan kan du bevise det? Hvordan kan du vite at det er sant? 

Jeg glemmer aldri hva som da skjedde. Jeg sa ganske enkelt det som enhver med en kristen overbevisning ville ha svart: 

- Hvordan jeg vet at Jesus er Guds Sønn? Jeg vet det, fordi jeg kjenner ham personlig. 

I minst et halvt minutt så vi hverandre inn i øynene. Så snudde han seg og så en annen vei. Diskusjonen var over. 

Nei, ingen kan motbevise et slikt kjennskap. En kristen vet noe om hva det vil si å kjenne Jesus. Mesteren selv gjorde dette til kjernepunktet i all kristendom da han sa: 

"Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." 

Vi kan lære Jesus å kjenne på mange måter. Vi hører om ham i forkynnelsen, vi leser om ham i Bibelen, og vi møter ham i nattverden og i fellesskapet med andre kristne. Vi kjenner ham mer og mer når vi får tolke alt vi møter, i lyset av det han har lært oss. 

Å kjenne Herren - det er selve livet. Derfor har Guds folk til alle tider gitt uttrykk for det samme som profeten Hosea: 

"Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne!" 

Joh 17:3. Hos 6:3

Powered by Cornerstone