Jesus for domstolen

Pilatus sa ... til dem: Ta ham dere, og døm ham etter deres lov! Jødene sa til ham: Vi har ikke rett til å ta livet av noen ...

Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa: Er du jødenes konge? ... 

Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verd en, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt ... 

Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? 

Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst ... 

Jesus kom da ut ... Og Pilatus sa til dem: Se det menneske! 

Joh 18,31. 33. 36–37; 19,5

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Jesus for domstolenJesus for domstolen

 


Landshøvdingen Pontius Pilatus hadde stått overfor mange hardbarkede forbrytere. 

Men aldri hadde han møtt noen som i den grad lyste av godhet og opphøyet ro. Da han merket seg at anklagerne ikke på en enkel måte kunne si hva Jesus hadde gjort galt, skjønte han at Jesus var uskyldig. 

Den vinglete og svake Pilatus ville aller helst slippe Jesus fri. Etter å ha sendt ham til Herodes for å få denne til å avsi en dom, ble Jesus igjen ført tilbake til Pilatus. Der uttalte landshøvdingen blant annet disse enkle og dype ordene: «Se dette menneske!» 

Ved begynnelsen av Jesu tjeneste hadde døperen Johannes sagt: «Se der Guds lam som bærer verdens synd!» 

Nå oppfordret en hedning til å legge merke til denne merkelige, smertenes mann. 

Se og tenk og ta til deg hvem han er – han er alles og din Frelser.

 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone