Oppstått fra de døde

Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv.

For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. 

De som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble som døde. 

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette! 

Matt 28,1–7

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Oppstått fra de dødeKvinnene ved graven

 

 


Det måtte ha vært et storslått oppdrag for en engel å handle på Guds vegne første påskedag. Engelen skapte et jordskjelv, rullet en stor gravstein til side, lot Jesus vandre ut, lamslo myndighetenes vakter, voktet gravkammeret og meldte den store nyheten til kvinnene. 

Han ba dem om ikke å være redde, han viste frem den tomme graven, og han ga dem i oppdrag å spre det glade budskapet om oppstandelsen. 

Det er ingen grunn til å lete etter den korsfestede. Døden kunne ikke holde fast på ham. Nå lever han som Gud har oppreist fra de dødes verden. 

Dermed er frelsesverket fullbrakt. Soningen er fullført. Ut av gravene finnes det utganger til det evige liv sammen med Jesus – for alle som tror på ham.

 

 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone