Balanse på slakk line. Foto: Joakim Simonsen
Balanse på slakk line. Foto: Joakim Simonsen

Den rette balansen i hverdagen

- Ingen ting kan erstatte flid og utholdenhet. Talent gjør det ikke, for knapt noe er mer vanlig enn talentfulle mennesker som ikke har lykkes.

Heller ikke dyktighet eller utdannelse er nøkkelen, for verden er full av mennesker som er utdannet, men utdanket. 

Flid og utholdenhet er nøkkelen. 

Slagordet "fortsett" har løst menneskehetens problemer og vil bli ved å gjøre det, sa USA-presidenten Calvin Coolidge. 

Det gamle ordet flid bør ikke oppgis. For det står for en viktig verdi, et ideal som bygger samfunnet og gir tilfredshet. 

Henrik Wergeland tryllet ordene sine fram på denne måten: 

Flid, som sig gifter med Tiden,
til Smykke har Glæden,
og Barnet de får sig,
er Lykke. 

Denne tråden tok Grundtvig opp noen år senere da han satte opp idealet om å leve "Et jævnt og muntert, virksomt liv paa Jord". 

Bibelen kan heller ikke nok fullrose virketrang, flid og utholdenhet i hverdagen. Men den knytter slike lovprisninger sammen med en liten advarsel: 

"Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap." 

Hastverket, stresset, det tanketomme overarbeidet er flid som har mistet balansen. Travelheten får oss til å gå glipp av det meste som fliden gir av "jevn munterhet". 

I en gammel notisbok etter bestefar fant jeg følgende råd: "Kraft og ro over hverdagslivet får du bare dersom du gir deg tid til å være ensom med Gud. Gud har sine lover. Vil du jage gjennom dagen, blir du jaget." 

Flid og ettertanke, virksomhet og stillhet, utholdenhet og tillit - det er gode ordpar for et velsignet hverdagsliv. 

Hvis du brenner lyset i begge ender, er du ikke så opplyst som du tror.
 
Ord 21:5

Powered by Cornerstone