Hva er egentlig hor?

Du snakket om i en time jeg hørte deg, at hor er å bryte ekteskapet. Men er hor også andre ting, som sex før ekteskapet?

Svar: Det stemmer. Jeg snakket vel om det sjette budet, som er oversatt på begge måter: «Du skal ikke drive hor.» og «Du skal ikke bryte ekteskapet».

Hovedsaken i dette er at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er fra Guds side rammen om seksuallivet.

Rammer kan oppfattes som noe negativt, som et gjerde eller en stengsel som tar fra oss frihet. Men det kan også sees på som noe svært positivt. Når vi handler innen de rammene Gud har gitt, gir det trygghet. 

Derfor skal du ikke bryte deg inn i ekteskapet før du er der, ikke bryte ut av ekteskapet ved utroskap eller skilsmisse, og ikke bryte deg inn i en annens ekteskap.

I alle ting gjør vi godt ved å respektere ekteskapet som ordning. «Hold ekteskapet i ære. Ektesengen skal være usmittet» (Heb 13,4).

Det står om Gud, Adam og Eva at «han velsignet dem».

OPKL005

Hvis du eller andre har kommentarer til dette, kan dere skrive i responsskjemaet på webpastoren.no

Powered by Cornerstone