Kvifor verte ein kristen?

Vil eg til himmelen på grunn av at eg vil til Gud, eller fordi eg fryktar helvete (Guds fråvær). Har en god venn som nyttar dette argumentet.

Han nyttar det som fellande grunn til ikkje å vera kristen. Det er viktig å være ærlig overfor seg sjølv.

Svar: Vi kan ikkje alltid vite kva slag motiv vi har. Dei er så samansette at dei kan vera uklåre også for oss sjølv. Og vi kan finne opp mange motiv, mens det djupaste er at vi er for hovmodige, vi har ein stoltheit som driv oss til å avvisa Gud.

Gud veit om oss og veit kva som bur inst i hjarta. Har vi ein oppriktig lengt etter han, kan vi halda oss til ordet: «Kom til meg, alle som strevar og har tungt å bera, og eg vil gje dykk kvile» (Matt 11,28).

OPKL008

Hvis du eller andre har kommentarer til dette, kan dere skrive i responsskjemaet på webpastoren.no

 

Powered by Cornerstone