Jeg blir fortumlet

Det er noe som plager meg, jeg har just kommet i en ny tjeneste, som jeg tror Gud vil bruke meg i, men det er kommet en annen tjeneste som det ser ut som Gud vil også at jeg skal lære meg.

Jeg ble litt fortumlet og redd, og jeg har fått Josvas bok 1,9. Er det noe råd du kan gi meg? Med takknemlighet, ML.

SVAR:

Bibelen viser at vi kan tenke ut fra noen prinsipper. En av Åndens frukt er trofasthet (Gal 5,22). Denne verdien har sammenheng med å være sann og pålitelig i forhold til Gud og mennesker. Har jeg sagt ja til en tjeneste, vil jeg stå i den, inntil Gud eventuelt kaller meg til oppbrudd.

Så sier du at Gud har åpnet øynene dine for en ny tjeneste, som du synes ligger klar for deg. Ja, Gud legger gjerninger ferdige langs veien, for at vi skal gå inn i dem (Ef 2,10).

Men han venter ikke at vi sliter oss ut. Og han vil ikke vi skal leve i en tilstand av å være forvirret og redd.

Nå kan det tenkes at Gud har gjort klar en annen person til å gå inn i en av de to oppgavene du nevner. Av og til må vi tenke på om vi står i veien for andre.

Jeg vil gi deg rådet: Vent på Herren. Lev dag for dag. Vær våken for hvordan kan Herren kan åpne og stenge dører. Du kan også snakke med gode kristne venner, som kan gi råd.

Må Herren velsigne deg på de veiene han selv legger opp for deg.

OPKL065

 

Powered by Cornerstone