Til himmelen med en gang?

Kommer de døde til himmelen med en gang, eller blir de i gravene, som i en hviletilstand, for så å stå opp på Herrens dag og bli med til himmelen med dem som fortsatt lever?

Svar:

Det er riktig, begge deler, ifølge 1. Tess 4,15–17. Men det er ikke lett å få til å stemme med logikken vår.

En forbryter som hang på korset, sa til Jesus: Tenk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte: I dag skal du være med meg i paradis.
 
Dette svaret tyder på at vi skal oppleve evigheten med en gang, når vi tror på Jesus.
 
Andre steder beskrives døden som en søvn som vi skal vekkes opp fra, for eksempel i 1. Tess 5,13–18.
 
Når vi sover, mister vi sansen for tiden. Vi har ingen klar følelse av hvor lenge vi har vært borte.
 
Slik tror jeg vi må forklare dette. Når døden inntreffer, begynner evigheten. Da er det ikke tid mer. 
 
Poenget for Bibelen er: «For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.»
 
Det kristne håpet består i at alle som har levd med Jesus her på jorden, skal få leve sammen med ham i evigheten.

OPKL016

Powered by Cornerstone