Usikker på Guds vilje

Hvis man tror at Gud sier at du skal gjøre noe, men er redd for at det er deg og ikke Gud – bør man da gjøre det selv om man ikke er sikker? (Jente, videregående).

SVAR: Det er ikke lett å svare kort på dette. 

Gud uttrykker sin vilje gjennom Bibelen. Han vil lede oss med budene sine, og med generelle prinsipper, som at vi skal handle i kjærlighet. 

Og så kan han åpne og stenge muligheter slik at valget blir lettere. Dessuten kan du høre på råd fra kristne venner.

Jeg vil anbefale deg stadig å be om Guds ledelse. Lær for eksempel denne bønnen utenat: «Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!» (Sal 86,11).

Av og til må vi ta en avgjørelse, selv om vi ikke føler oss helt sikre. Men ofte vil vi oppleve at Gud gir oss ro i valget som er tatt.


OPKL029

 

Powered by Cornerstone