Falske kristne pengedyrkere

Kan man redde falske kristne som ikkje innser at de har en mammonisk tjeneste – at de bare er opptatt av penger? (Elev, videregående skole)

SVAR: Vi kan ikke få det til, men Den hellige ånd kan vekke opp mennesker som er fanget inn av det onde.

Hvordan kan vi gjøre det? Bibelen svarer:

«En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre … tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten, og våkne opp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje» (2. Tim 2,24–26).

Her snakker Paulus om at mennesker på forskjellige måter kan være fanget av djevelen. Beruset – åndelig eller fysisk – kan de ha gått i fella. Noen sitter fast i pengejag, andre er bundet av andre ting. Vi kan be og vitne, formane vennlig, vise til rette, men ikke bli kranglete eller ovenfra og ned.

Be om visdom, så vil Gud vise deg om det er du som skal gjøre det – på rette tid og på rette måte.


OPKL030

 

Powered by Cornerstone