Fra Gud eller ikke?

Jeg har vært kristen nå i fem år og er døpt i like mange. Da jeg ble en kristen, viet jeg mitt liv til å synge, spille og forkynne Guds ord som ligger meg så nært.

Men i det siste året så stoppet jeg med det, fordi jeg følte det ikke var rett av meg på grunn av at jeg ikke visste om det jeg har fått, er ifra Gud eller ikke.

Tungetale er jo en ting, hvordan kan jeg vite om den talen jeg har er ekte eller bare er noe mitt hode finner på for å være mest mulig lik de andre?
Jeg ser jo en del på Visjon Norge og har sett at under bønnen så faller menneskene. Er det noe som skal skje, er det noe jeg mangler slik at folk kan få det slik når jeg ber for de og? Har aldri falt selv.
 
Er det normalt at jo mer arbeid innenfor menighetslivet jeg gjør, jo mer føler jeg at jeg må gjøre?
 
Mulig jeg er rar i måten jeg spør på, men ønsker å vite det meste, for de i menigheten min kaster meg ut i ting, og jeg føler meg egentlig ikke vis nok, men gjør det Gud legger på meg i det jeg blir kastet inn i. Og det er ikke enkelt å spørre de heller, når de bare ber meg om å lese Guds ord. Håper at jeg ikke er til bry for deg når jeg gjør det på denne måten. Må Gud velsigne deg i ditt arbeide fremover. Hilsen Line (egentlig et annet navn).

SVAR: Kjære «Line», Du vet det er forskjellige menigheter, og de kan legge vekt på ulike ting. Men når du er ny som kristen, er det veldig viktig at du setter deg som et mål å bli en bibelkristen. I Bibelen finner du alt du trenger å vite for å bli frelst. I Bibelen har Gud gitt oss hele sannheten. All slags religiøse innfall eller drømmer eller stemmer utenom Bibelen, kan lede oss på villspor, hvis de ikke stemmer med Den Hellige Skrift.
Så det kan være rett at du spør litt selvkritisk, som du gjør, om det du har fått, er fra Gud eller ikke. 

Du nevner tungetalen. De var ivrige etter å praktisere den i menigheten i Korint. Paulus var opptatt av å dempe ned denne iveren. Derfor sier han for eksempel, 1 Kor 14,19: «Men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre, enn ti tusen ord med tunger.» Han kunne ikke formidle noe fornuftig med tungetale. Men med et språk folk forsto, kunne han tale til oppbyggelse, formaning og trøst (v.3).

Hvis du leser opp ord fra Bibelen for andre, viser respekt for dette ordet, og sier noe om hvordan dette ordet har virket på deg, og hva du tror det sier til oss alle, så gir du virkelig åndelig mat til andre.

Dette med å falle når man ber og slike ting er ikke noe som Bibelen lærer om. Jeg tror vi lett blir lurt om vi blir for mye opptatt av det sensasjonelle.
Jeg synes ikke du er rar i måten du spør på. Du er inne på veldig viktige ting. Når du er ny som kristen, kan en bli forvirret av mye, og det er ikke lett å orientere seg i Bibelen. Derfor er det avgjørende for deg at du får høre god, kristen undervisning. Spør deg fram til hvilke forkynnere som er tro mot Bibelen og er sunne som mennesker. Hør på dem.

Jeg håper du får del i dette, og kanskje får deg en moden kristen kvinne som åndelig veileder. Hun kan kanskje gi deg råd om hva du bør si ja til og hva du kan si nei til av oppgaver. Ofte er det nyttig med hjelp fra andre til å velge hva vi skal prioritere. 

Må Herren velsigne deg rikt. Bare skriv igjen om jeg kan være til mer hjelp. Du er ikke til bry. Hilsen Asbjørn.

OPKL046

Powered by Cornerstone