Tiltrekkes av en kvinne

Jeg blir ofte litt mismodig når jeg forsøker å lese i Bibelen. Det dukker liksom stadig opp tvil og vanskelige spørsmål. Synes denne teksten er vanskelig: Matt 5:27-30.

Sier Jesus at det er synd å tiltrekkes mot en ugift kvinne, og ønske at hun skal bli min, i et ekteskap? Og hvorfor snakker han om å rive ut øyet og hogge av hånden? Hvis han ikke mener det bokstavelig, hvorfor sier han det da? 

Videre vers 39-40; synder vi hvis vi forsvarer oss selv og hindrer andre i å skade oss? Får også nesten inntrykk av at Jesus sier at det er gjerningene som frelser oss når jeg leser i Bergprekenen, for eksempel 7:21-23. Er mulig jeg grubler altfor mye... Hilsen «Sven»

SVAR:

Jeg tror neppe du grubler for mye. Men du arbeider med Guds ord, og ordet arbeider med deg, og det er alltid nyttig.

Bergprekenen er ikke en liste over krav, men heller en slags kunngjøring om et nytt liv og en etikk som gjelder i Guds rike. Gud gjør det mulig for de fattige i ånden og de åndelig hjelpeløse å bli Guds barn. Så det hele må leses i lys av innledningen av kapittel 5. De fattige blir ikke frelst av gjerninger, men av nåde, og de Herren gir nåde til, gir han nye holdninger i hjertet.

Det første avsnittet du peker på, viser til at Gud ikke bare er opptatt av en ytre overholdelse av loven, men han ser på motivene og begjæret. Det er noe i oss som ikke stammer fra Herren. I dag skal man realisere seg selv og leve ut sine lyster. Men en kristen er opptatt av å finne Guds mening med livet. Det er i kontrasten mellom det gudfiendtlige i oss, og den nye hjerteinnstillingen ved evangeliet han snakker om å rive ut øyet, som et bilde på hvor viktig hjerteinnstillingen er.

Gud ønsker vi skal vinne oss en ektefelle i hellighet og ære, 1. Tess 4,3-8. Når det å få seg en kjæreste skjer under dette overlyset, krenker du ikke det Jesus snakker om i Bergprekenen. Du vandrer slik Jesus vil du skal vandre. Lykke til med å fri til en jente Gud vil velsigne deg med.

I det andre avsnittet går Jesus imot at man skal slå tilbake med samme mynt når en blir behandlet urett. I Guds rike gjelder ikke gjengjeldelsesloven eller hevntanken.

Denne måten å leve på kan ikke gjøres til en norm for hele samfunnet, se Rom 13. Under samfunnets ordninger kan også en kristen kreve sin rett. Jesus ble slått av en tjenestemann, og han stilte et spørsmål som innebar en kritikk (Joh 18,23). 

Kristi rike er ikke av denne verden. I Bergprekenen kunngjør Jesus den rettsorden han vil skape i sitt nye rike. Og vi skal tenke over om vi er innstilt på denne bølgelengden.

OPKL057

Powered by Cornerstone