Riktig religion

Hva gjør kristendommen til «den riktige religionen»? Det fins jo mange andre, og alle mener at de har «rett». Hva skjer med dem som i så fall trodde på «feil» religion? spør gutt på 21 år.

SVAR: 

Jeg leste nylig at i Kina har unge intellektuelle satt seg fore å studere hvorfor det har vært så mye økonomisk fremgang i de vestlige landene, og hvorfor det i andre land og verdensdeler har stått stille, nærmest på middelaldernivå. De fant at kristendommen er svaret, og derfor er det en betydelig interesse for kristendom blant kinesiske intellektuelle og forretningsfolk i dag.

Dette er selvsagt ikke noe bevis for at kristendommen er sann og riktig. Men det er et vitnesbyrd, det viser noen frukter.

Kristendom er ikke et læresystem eller en ideologi, men en person (Jesus), historiske hendelser (frelseshistorien, som er virkelig historie i tiden og på konkrete steder) og en bok (Bibelen). Vi er kristne fordi vi har fått et personlig forhold til Jesus, og fordi det er godt å ha et ordnet forhold til Gud. Det forholdet er ikke grunnlagt på våre prestasjoner, men på Guds nåde og velvilje.

Vi kan ikke svare for hva andre sier og tror. Vi kan bare vitne om hva vi har sett og hørt.

Hvordan går det så med dem som ikke tror på Jesus? I den lille Bibel advarer han mot å gå fortapt (Joh 3,16), det vil si gå til grunne eller ha levd forgjeves. Andre steder snakker han rett ut om et helvete. Det er mye ved Guds dom vi ikke vet. Men vi vet at han er både streng og rettferdig, kjærlig og mild.

Vi vet også at Jesus vil vi skal forkynne for alle, så de kan bli frelst ved å tro evangeliet om ham og riket hans.

OPKL061

Powered by Cornerstone