Samboere og ekteskap

Hvorfor er det synd, i forhold til Bibelen, å være samboer og ha sex med en som man har bestemt seg for å gifte seg med og har lovet Gud å være tro til døden, altså et ekteskap, bare uten papirer?

På forhånd takk for svar. Jeg leder en cellegruppe og pleier å sende deg spørsmål som jeg får der, svarer på dem selv også, men jeg har god hjelp i deg, så takk for virkelig gode svar! Gud velsigne deg og din tjeneste. Hilsen Oddbjørg

SVAR:

Det kan sies mye om dette temaet. Men mine ord har ikke særlig stor vekt. Det viktige er hva Bibelen sier. Den sier klart: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet» (Heb 13,4).
 
Hva står det her? Ekteskapet er en ordning, innstiftet av Gud fra skapelsens første dager. Et ekteskap er til for at en mann og en kvinne frivillig kan bestemme seg for å leve sammen, dele bord og seng, i en hellig forpliktelse livet ut. Jeg understreker at Bibelen omtaler ordningen. Den skal holdes i ære, det vil si respekteres av alle, enten man er kristen eller ikke. For ordningen har med slekten før oss og etter oss å gjøre, den gjelder barn som har krav på mest mulig trygge rammer. Foreldre skal ta seg av barna, barna skal ta seg av foreldrene når de blir gamle. Besteforeldre vil naturlig nok føle ansvar for barn og barnebarn og eventuelle oldebarn livet ut. 

Et samfunn består ikke uten familier. Mange synes det er i orden å avskaffe slike gamle ordninger som ekteskap og familie er. Men sivilisasjoner har gått til grunne nettopp fordi familiene raknet.
 
Ektesengen skal være usmittet, sier ordet. Det stedet der samleiet foregår, skal være hellig. Det skal reserveres de to. Hvis vi prøver oss frem med den ene etter den andre, blir det ikke så hellig og eksklusivt som Gud ønsker.
 
Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet, sier ordet. Når Gud dømmer, får det følger. Hvis vi ærer Guds ordninger, vil han velsigne oss.
 
Derfor skal vi ikke bryte oss inn i ekteskapet før vi er der, dvs. gå inn i ektesengen før vi offentlig har stadfestet pakten oss imellom. Vi skal heller ikke bryte ut av ekteskapet ved skilsmisse. Og vi skal ikke bryte oss inn i en annens ekteskap.
 
Noen vil ha både kjærlighet, sex og troskap, men ikke papirer. Da krenker en ekteskapet som ordning, en krenker hverandre, for en vil jo ikke forplikte seg offentlig. Og blir det da brudd, blir det naturligvis masse papirer likevel. Og en sårer barn og slekt ved at de ikke får glede seg over en fest, et bryllup, som feires i alle kulturer. Bryllupet trenger ikke bli kostbart. Gjør det gjerne enkelt, kanskje som et spleiselag. Men ikke kutt ut festen. Vi lever ikke for oss selv, vi er alle en del av en storfamilie, en historie og et samfunn. Det blir derfor galt å privatisere noe som hører fellesskapet til.

OPKL069

Powered by Cornerstone