Ung i himmelen

Et lite spørsmål jeg har lurt litt på, er om man vokser i himmelen, altså hvis en dør som ung, vil man da forbli ung, eller blir man eldre? Spørsmål fra jente (20).

Ei annen jente på 18 år spør: Hvor gamle er vi når vi kommer til himmelen? Hvordan ser vi ut?

SVAR:

Vi klarer ikke helt å forestille oss hvordan det blir i evigheten. For alt blir så mye større og herligere enn vi kan se for oss. Apostelen Paulus skriver om dette: «Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham» (1. Kor 2,9).

Elsker dere Gud, jenter, så vil herligheten overgå alt.

Her i verden er kroppen vår i forandring hele tiden. Det første leveåret vokser vi utrolig fort. Barn forandrer seg merkbart. Det skjer en vekst og utvikling.

Når er vi på vårt beste? Kanskje når vi er fullt utvokst. Men allerede tidlig vil hjerneceller dø, og egenskaper ved kroppen vår vil svekkes. Men om det ytre etter hvert mister noe av glansen, kan det indre mennesket bli fornyet hele tiden.

Paulus er opptatt av dette blant annet i slutten av Filipperbrevet, kapittel 3. Og i siste verset der skriver han om Jesus: «Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg» (Fil 3,21). Med andre ord: Den kraften Jesus vil bruke for å legge under seg alt i universet, den vil han bruke til å forvandle våre kropper, preget av det ufullkomne, så de blir likt den kroppen han selv har i herligheten.

Jeg tror Jesus nå verken er ung eller gammel, men så fullkommen som et gudmenneske kan være. Så lover han faktisk at kroppen vår skal bli lik med hans.

Nok en grunn til å leve tett sammen med Jesus dag for dag. Lykke til, begge to!

OPKL071

Powered by Cornerstone