Kontakt med de døde

Går det an å ta kontakt med de avdøde? Vil jeg for eksempel kunne få råd og hjelp fra bestemoren min? SVAR: Nei, det går ikke an å søke kunnskap fra de døde.

Nå har noen brukt historien om Samuel og Saul for å rettferdiggjøre kontakt med avdøde. Det synes som om Samuel faktisk ble brakt tilbake fra de døde. Gud selv synes å ha gjort dette, og det skapte skrekk hos trollkvinnen (1. Sam 28,3–25). Saul og Samuel snakket ikke gjennom et medium, men direkte. 
 
Men den allmektige var svært misfornøyd med at Saul prøvde å få råd fra den avdøde profeten. Ikke rart at Saul hørte en domsprofeti, at han og sønnene skulle dø neste dag. Forsøk på å ta kontakt med de døde blir konsekvent fordømt av Gud (5. Mos 18,11–12).
 
Ut fra Bibelen tror jeg du kan være sikker på at ingen noen gang har snakket med sin avdøde onkel, kusine eller bestemor. 
 
Men det fins ånder som later som om de snakker på vegne av de døde. Og det kan være at personer som har vært besatt av onde ånder, etterlater seg den onde ånden, for eksempel i hus. Der er de på leting etter nye bosteder.
 
I stedet for å vende oss til de døde skal vi søke Herren i bønn, og be om råd og rettledning fra ham.
 
Bibelen sier om dette: «Når noen sier til dere: Søk til dødningemanerne og spåmennene, som hvisker og mumler! – da skal dere svare: Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde på vegne av de levende? Til ordet og til vitnesbyrdet! – Dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er det ingen morgenrøde for dem» (Jes 8,19–20).

OPKL085

Powered by Cornerstone