Arvesynden

Hva er greia med arvesynden? (Linn O., 18 år)

SVAR: 

Det bibelordet som taler tydeligst om dette, finner vi i Romerbrevets femte kapittel, vers 12. Der står det at «synden kom inn i verden ved ett menneske.» Det innebærer at det skjedde noe katastrofalt da Adam var ulydig og gjorde opprør mot Gud. Da hadde den falne engelen, djevelen, fått makt over menneskene, og mye ble forstyrret. Du kan lese om dette i 1. Mosebok 3. 

For at ikke skadene skulle bli altfor store, ordnet Gud det slik at døden kom inn i menneskelivet «på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle». Hadde det ikke skjedd noe syndefall, hadde vi ikke opplevd døden slik vi nå opplever den. 

Det står også her at synden trengte gjennom til alle mennesker. Det er dette vi kaller arvesynd, at vi er «født med menneskeslektens synd og skyld». Dette kommer til uttrykk også i Salme 51,7: «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.» 

Dette betyr ikke at Gud forakter oss eller fordømmer oss. Kristendommen har ikke et svart syn på mennesket. Vi er det ypperste i skaperverket hans: «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.» (Sal 8,6). Om vi er syndere, er vi ikke kjeltringer eller smådjevler. Heldigvis er det mange mennesker som gjør godt og lever på en god måte, enten de tror eller ikke. Dette med arvesynden har med forholdet til Gud å gjøre. 

Nettopp fordi vi er så svekket av synden og døden, har Gud satt alt inn på å frelse oss: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3,16). 

Jesus levde et rent og hellig liv, og døde på korset til forsoning for oss. Om dette skriver Paulus i Rom 5, der han trekker linjen fra Adam til Kristus: «Likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker» (Rom 5,18). 

Dette med arvesynden og frelsen er sentralt i selve grunnfortellingen i den kristne troen. Den kan lyde merkelig, og vi forstår ikke alt. Men hvis vi legger bort de stolte motforestillingene våre og tror på Gud slik han forklarer sammenhengene, så blir vi frelst. 

«Likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre,» står det skrevet (Rom 5,21). 

OPKL088

Powered by Cornerstone