Lover som ikke teller lenger

Hvorfor står det så mange lover i gamletestamentet som ikke teller lenger (for eksempel slaveloven)? Jesus kom. Betyr det da at gamletestamentet ikke teller lenger? Hvorfor står det da i bibelen? (Skoleelev, 17 år)

SVAR: 

Det gamle testamente var både en religiøs veiledningsbok og en politisk lovbok for jødene for tusener av år siden. Både jøder og kristne regner med at den ble til gjennom lang tid, og ved at profeter og åpenbaringsvitner skrev det som ble pålagt dem å skrive. Jødene var svært opptatt av at de hellige skriftene skulle skrives av på en nøyaktig måte. De gamle lærde telte hvert ord og hver bokstav, de visste hvilket ord som var det midterste i et skrift, osv. 

Denne respekten for ordet har den kristne menigheten overtatt. Jesus sa at ikke engang så mye som en tøddel av Skriften skal forgå. 

Nå har Jesus forklart og forsterket det som står i Det gamle testamente. Vi skjønner av både Jesus og Paulus at ikke alt skal etterleves av kristne i dag. Det er mange forskrifter som bare gjaldt jødene i den tiden. 

Men av respekt for Ordet har ingen foreslått å kutte ut noe. Og ved studier av Skriften får en øye på mange underlige ord og forbilder som ble oppfylt i den nye pakts tid. 

Det var noen allerede i Oldkirken som ville kvitte seg med Det gamle testamente. Men den samlede menigheten sa nei til en slik tankegang. For Skriften kan ikke gjøres ugyldig, sa Jesus. 

Derfor er studiet av Bibelen så spennende. Alt har noe å si oss og lære oss. 

OPKL096

Powered by Cornerstone