Kva er ein protestant?

Eg lurer på kva ein protestant er. Noen kallar seg det, ser eg på nettet. Er det vanlig kristendom, eller … (Aud R.)

SVAR:

Ein protestant i kristeleg samanheng er ein kristen som høyrer til i eit av dei kyrkjesamfunna som vart til under reformasjonen på 1500-talet. 

Ordet vart først brukt om dei evangeliske som protesterte mot at katolikkane og andre hindra reformasjonen. 

I dag er det ikkje så mange som vil kalle seg protestantar. Dei seier heller at dei er evangeliske, anglikanske, metodistar, pinsevener eller liknande. Det ligg noko negativt i ordet protestant, ein er i opposisjon til den katolske eller den ortodokse kyrkja. 

Å kalle seg evangelisk er meir uttrykk for det positive – at ein bygger på Skrifta aleine, nåden aleine, trua aleine. Då er det ikkje opp til menneske å verta frelst, men ein får ta imot frelsa som ei gåve av nåde, gratis. 

OPKL099

Powered by Cornerstone