De viktigste budene

Hvilke bud er de viktigste av de ti budene? Hørt at Jesus fremhevet to bud som viktige bud. Hvorfor fremhever Jesus disse? (Nina).

SVAR:

Det er interessant at Jesus selv svarte på det du spør om. En lærd teolog på den tiden stilte spørsmål, og Jesus spurte tilbake om hva loven sier. Da svarte den lovkyndige: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv! Da sa han [Jesus] til ham: Du svarte rett.» (Luk 10,27–28).

Med andre ord: Det viktigste er kjærligheten til Gud og til mennesker. De tre første av de ti budene går på forholdet til Gud, de sju siste går på forholdet til vår neste. For dem som er litt usikre, siterer jeg like godt de ti budene her, så ser du selv det jeg sier om de tre første og de sju siste:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
3. Du skal holde hviledagen hellig.
4. Du skal hedre far og mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet.
5. Du skal ikke slå i hjel.
6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
7. Du skal ikke stjele
8. Du skal ikke lyve.
9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10. Du skal ikke begjære din nestes ektemake eller hans arbeidsfolk eller noe som hører din neste til.

Vi kan legge merke til at når kristne gjennom tidene er blitt forfulgt, så skyldes det troskapen mot Gud, altså lojaliteten mot det første budet. Når mennesker vil at de selv skal dyrkes som gud eller vil herske over menneskers trosliv og sjelsliv, da blir det konflikt.

Da er det viktig at vi følger de budene som handler om forholdet til medmenneskene. Viser vi respekt for foreldre og autoriteter i samfunnet, mot livet, ekteskapet, andres eiendom, mot sannheten, og ikke viser misunnelse, vil de som dyrker andre guder, lettere søke Herren som den ene, sanne Gud.

Den viktigste grunnen til at vi elsker Gud over alle ting, er at han har vist oss sin kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Han er glad i oss med en evig kjærlighet. Dette skal føre oss inn i evigheten, til tross for alle våre synder og svikt.

OPKL101

Powered by Cornerstone