Hva betyr «i Kristus»?

Hva menes når Jesus sier at disiplene skal ha «fred i meg», hvorfor brukes preposisjonen i? (R.S.) SVAR: Det er et meget viktig og godt spørsmål, og det viser til kjernen av hva kristendom er.

 Du vil finne at uttrykket i Kristus brukes over 50 ganger i Det nye testamente, og brevene i NT forklares nærmere hva Jesus mente da han sa: «i meg».

Kort kan jeg si at i Kristus betyr: «i og med Kristus», «sammen med Kristus» eller «på grunn av Kristus».

Vil du tenke i bilder, kan du se for deg at du tar på deg en stor og flott kappe. Da fremstår du som en annen enn du vanligvis er. Bibelen snakker om at troende mennesker har «ikledd dere Kristus» (Gal 3,27). Jesus snakket om å ta på seg bryllupsklær (Matt 22,11). Det var en festdrakt som ble utlevert ved inngangen, en gave som ga en ny status.

Vi kan også tenke på et annet bilde: Som et organ på en kropp (Rom 12,5). En hånd, en nyre, en hjerne er i kroppen, bor i legemet. På samme måte er en disippel av Jesus blitt et lem eller et organ på eller i kroppen hans.

Eller et tredje bilde: Greinen på vintreet (Joh 15,1-6). Hele vintreet består av greiner, det har ikke en spesiell stamme. Dermed er Jesu disipler både en grein og en del av hele treet, som Jesus er.

Særlig i Romerbrevet finner vi mange ord om at å være frelst er å komme inn i et nært forhold til Jesus, ja, rett og slett være «i Kristus Jesus». Vi har forløsningen i (på grunn av, sammen med) Kristus (Rom 3,24). Vi er blitt levende for Gud i (og med, sammen med, på grunn av) Kristus (Rom 6,11).

Og et av de vidunderligste ordene er at det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus (Rom 8,1-2). Når vi er blitt Guds barn på grunn av det Jesus er og har gjort, kan ingen anklage oss, verken djevelen, verden, samvittigheten eller andre. Og ingen kan skille oss fra Guds kjærlighet i (som er vist i) Kristus (Rom 8,39).

Hvordan kommer jeg i Kristus? Ikke ved egen innsats, bare ved å tro, som igjen er å vise tillit og ta imot. Det står at det er på grunn av Guds verk at vi er i Kristus (1. Kor 1,30). Det vil si: I og med ham har vi fått del i alt vi trenger for dette livet og evigheten. I Kristus er vi en ny skapning (2. Kor 5,17). I Kristus er vi ett med alle troende (Gal 3,28).

Jeg kunne skrevet mye mer. Det viktigste er at frelsesverket i Kristus er fullført fra evige tider, altså uavhengig av deg og meg (Ef 3,11). Nå er hvert menneske som tror på ham, fremstilt fullkomment i Kristus (Kol 1,28).

Jeg håper disse gode sannhetene kan gi deg visshet i troen og fred i sjelen.

OPKL102

Powered by Cornerstone