Ennå ikke overvunnet

Hvordan kunne Jesus si at han hadde overvunnet verden (fortid), når han ennå ikke hadde gjennomgått døden på korset? (RS)

 SVAR:

Jeg tolker det slik at Jesus (akkurat som Gud selv) er hevet over tiden og kan se ting som skjer, i et lengre perspektiv.

Det ordet du siterer fra, er gjengitt i Johannesevangeliet: «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden» (Joh 16,33).

De to første setningene peker på nåtiden og fremtiden. Siste setningen peker på fortiden. Det var fortid da Johannesevangeliet ble skrevet, og det er fortid i et evighetsperspektiv.

Det står nemlig et merkelig ord i Åpenbaringsboken, om «Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt» (Åp 13,8). Frelsesverket ble gyldig allerede i evigheten. Eller som det er sagt: «Korset er den tanken Gud hvilte i da han skapte verden.»

Det er ikke bare frelsesverket som er fullført, men alle som tror på Jesus, er også utvalgt fra evighet av. Paulus skrev: «For i ham [Kristus] har han [Gud] utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn» (Ef 1,4).

Det er store perspektiver over Guds verk for å frelse oss.

OPKL106

Powered by Cornerstone