Kan en engel være flere steder?

Kan du hjelpe med et spørsmål: Kan en engel være flere plasser på en gang? Jeg skal forklare hvorfor jeg spør. For et års tid siden var jeg helt kaputt og ville bare gjøre det slutt.

En prest sa at han ville sende meg en engel som kunne være hos meg om natta. Engelen har vært til god hjelp, og den tok bort redselen min. Derfor har jeg følt den ved min side, og jeg har sovet med Bibelen i handa siden.

Men så ble A. så dårlig. Jeg visste ikke annen råd enn å låne han min engel. Det hjalp han au.

Her kommer spørsmålet inn: Jeg har ikke hjerte til at A. gir meg engelen igjen. Engelen har vært en jeg kan prate med. Tror du at denne engelen kan være både hos A. og meg?

SVAR:

Det står en hel del om engler i Bibelen. De var særlig virksomme i Det gamle testamentes tid. Folk hadde ikke fått åpenbart så mye om Jesus da.

Men nå står det at Jesus «er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem». Heb 1,4.

Derfor tror jeg at en sunn kristendom er mer opptatt av Jesus enn av engler. Jesus styrer med alt, og vi har fri adgang til å be ham om å hjelpe oss. Så kan han sende engler til hjelp. Men jeg tror ikke at englene liker at vi blir mer opptatt av dem enn av Jesus, som har sendt dem. Jesus er overalt, han kan hjelpe mange samtidig. Han begrenses ikke av tid og rom.

Jeg ser en fare i at vi blir for opptatt av engler akkurat nå. Bibelen advarer mot engledyrkelse. For det er ikke så lett å skille mellom onde og gode engler. Djevelen selv kan jo skape seg om til en lysets engel

Derfor advarer Paulus: «La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn» (Kol 2,18).

Jeg skal ikke ta fra deg gode opplevelser, men føler nok at du vil ha godt av en viss balanse når det gjelder dette. Du kan få alt du trenger av Jesus og trenger ikke stole på engler. Bibelen sier: «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus» (Fil 4,19). Jesus vil gi deg alt du trenger. Jesus vil gi A. alt han trenger. Stol på Jesus.

OPKL109

Powered by Cornerstone