Hvordan bli frelst?

Hvordan blir man egentlig frelst? spør Elisabeth (17), som går på videregående.

 
SVAR:

Å bli frelst er å få et personlig forhold til Jesus. Han kom til jorden som et menneske for å frelse oss. Han forkynte, helbredet, levde, døde og sto opp igjen til et nytt liv for at vi skulle bli frelst. Å være frelst vil si at vi skal få leve sammen med ham – nå i tiden og siden i hele evigheten. 

Du spør riktig når du bruker ordene «bli frelst». For det er Jesus som gjør det, ja, faktisk har gjort det. Han fant selv ut at han ville frelse oss. Dermed kan vi bare ta imot frelsen som en gratis, ferdiglaget gave. Vi trenger ikke vise til at vi har holdt budene eller levd et kristelig liv. Da hadde vi på en måte fortjent å bli frelst. Nei, det Gud har gjort med Jesus, er nok. Bibelen sier det slik: «Han [Gud] er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av» (2. Tim 1,9). 

Vi leser i Bibelen om at mange forskjellige mennesker kom til Jesus. Noen var syke, noen var i tvil, noen var ikke modige nok til å si noe i det hele tatt. Men til dem alle sa Jesus: «Din tro har frelst deg.» Hva slags tro hadde de? Hvordan viste de tro? Bare ett viktig trekk er felles for dem: De kom til Jesus. De vendte seg til ham. Det var nok. 

Vi kan ikke komme til Jesus rent fysisk i dag. Men vi kan be til ham. Med ord eller i det stille. Alene eller sammen med andre. Det viktigste er at vi ønsker å bli frelst, vi vil gjerne leve sammen med Jesus. Slik ble folk frelst i den første kristne tiden. Slik blir vi frelst i dag. De første vitnene viste til Bibelen og sa: «Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst» (Apg 2,21). Derfor kan du påkalle eller kalle på Jesus. 

Jesus sa til mange mennesker: Følg meg! Da de gjorde de, ble de disipler, som er et gammelt ord for elever eller lærlinger. 

Når du ber Jesus komme inn i livet ditt, og du følger ham, er du begynt på en livslang læretid. Da er det viktig å være sammen med andre kristne, høre forkynnelse, ta imot nattverden og få opplæring i hva troen på Jesus innebærer. En kristen er ikke en åndelig solospiller, men deltar i et orkester. Eller for å bruke Bibelens bilde: Vi er lemmer og organer på Kristi kropp. Der fungerer helheten fint hvis alle tar sitt ansvar og blir styrt av hodet, som er Jesus. 

Men hvordan blir man frelst rent praktisk? Jeg nevnte det å kalle på Jesus i hjertet ditt, be ham komme inn i livet ditt. Det kan du gjerne gjøre sammen med andre. For eksempel kan du snakke med en eldre kristen, som kan be sammen med deg. 

Hvis du ikke allerede er døpt, bør du bli døpt. Hvis du alt er døpt, kan du tro inni deg og bekjenne for andre at nå er du blitt en etterfølger av Jesus. Tror du på Jesus, er det skapt et nytt liv inni deg. Men det er som med et frø: Det nye livet, den nye spiren, må komme opp i lyset for å leve videre. Derfor bør en ny tro føre til at du sier fra til andre: Jeg er blitt en kristen. Jeg er blitt frelst. 

Bibelen sier: «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse» (Rom 10,9–10). 

Henvend deg til Jesus, bekreft troen din sammen med andre kristne, og gå inn i en livslang læretid sammen med Jesus. Så er du frelst.

OPKL116

Powered by Cornerstone