Smerte og sorg

Jesus sa i en tale: «Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte … til å gi de sørgende … gledes olje istedenfor sorg.» Gjelder ikke dette verset annen smerte enn sorg? (RS).

SVAR:

Jo, det gjør det. For her har vi et typisk eksempel på hebraisk poetisk form. Det innebærer at samme tanke gjentas, men formulert på en ny måte. 

En slik form er vakker, dessuten svært klargjørende. For det betyr at setningene tolker hverandre. 

I første setningen ser du bildet av forbinding. Det betyr stell av et sår, rensing og deretter bandasjering. Her handler det ikke om et brukket bein, men om et hjerte som har det vondt. Ja, det står at det er brutt i stykker, knust, sprukket, det kan virke nesten uhelbredelig. 

Men så leser vi at Jesus er kommet inn i nettopp den situasjonen. Noen føler hjertet knust på grunn av en skuffelse – over seg selv eller andre. Andre føler at livet har vært hardt og urettferdig. Noen har mange opplevelser av tap bak seg. Jeg tror ordet fra Bibelen dekker alt som vi synes er vanskelig. 

Alt slikt kan skape en tone i moll inni oss. 

For over 300 år siden satte salmedikteren Kingo på papiret noe om sorgen som en allmenn opplevelse: 

Alle har sitt,
Stort eller litt,
Himlen alene
for sorgen er kvitt.

Jesus Kristus er kommet for å bytte bort sorgen med gledes olje, sier Ordet. Det er sterkt!

Kan sorgen, smerten og skuffelsen bli borte på et blunk? Nei, det vet jeg ikke om er mulig – eller rett. Men vi kan få en lindring. Hva annet kan hjelpe enn trøst? Og i det evige livet skal hver tåre bli tørket bort for alltid. 

OPKL122

Powered by Cornerstone