Hvor sterk troen min er

Jeg synes det er vanskelig å vite hvor sterk troen min er, på grunn av at jeg aldri har fått noen åpenlys bekreftelse på at Gud finnes. Men prøver å stole på at han er med meg i hverdagen. (OH, jente, 20 år).

SVAR:

Takk for disse ærlige ordene. Av og til kan en få inntrykk av at kristne menneske har en spikersikkerhet når det gjelder troen. Jeg for min del holder meg til ordet av Jesus: «Salige er de som ikke ser, men likevel tror.» 

Men jeg syns du fortjener et mer utfyllende svar enn dette. Og da vil jeg gjenfortelle en hendelse i Bibelen jeg ofte tenker på. 

Gideon var en gutt omtrent på din alder. Det jeg forteller om nå, kan du lese selv i Bibelen, Dommernes bok, kapittel 6. 

Gideon hadde vokst opp under svært vanskelige tider, da landet hans hadde vært okkupert av fremmede i sju år. Da kom en engel og viste seg for ham. Engelen sa til ham at «Herren er med deg.» 

Det klarte ikke Gideon å tro, for han hadde opplevd så mye trist, og han hadde sett få åpenlyse bekreftelser på at Gud finnes, som du formulerer det. Bibelen gjengir innvendingene hans ganske utførlig. 

Det interessante er at Gud ikke tar opp noen diskusjon med ham, men bare sier: «Gå av sted … har jeg ikke sendt deg?» 

Gideon hadde stilt spørsmål som begynte med Hvorfor. Nå fortsetter han med å spørre om Hvordan. 

Heller ikke nå gir Gud konkrete svar, men sier bare: «Jeg vil være med deg.» 

Litt senere sier Herren: «Fred være med deg.» 

Jeg synes dette er gode ord å ta med seg når vi ikke føler vi har en så sterk tro, og ikke har fått en åpenlys bekreftelse på at Gud fins. 

Du kan virkelig stole på at Jesus er med deg i hverdagen. Til alle som vil være etterfølgere (disipler) av Jesus, sier han: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

Vær aktiv med å høre om Jesus, lese om Jesus, prate om Jesus i grupper, så tror jeg du vil merke en forskjell.

OPKL124

Powered by Cornerstone