Om å forsvare Gud

Eg har ein del venna som ikkje er kristne og eg vil jo gjerne at dei skal bli kristne. Eg veit veldig godt at Gud ikkje treng meg til å forsvare han, han klara fint å forsvare seg sjølv, men når folk kjem med kommentarer/spørsmål som dette …

«Man må velge gud for å få hans kjærlighet og frelse, men Jesus døde for alle syndere, så de skulle slippe lidelsene. Men Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er EN treenig gud. Det vil si at Gud og Den Hellige Ånd også døde for synderne, og at Jesus heller ikke ville tatt imot noen med mindre de valgte han. 

Dette er noe av grunnen til at jeg ikke tror. Bibelen er laget av mennesker, og mennesker er ikke perfekte, derfor kan aldri noe som mennesker lager være perfekt heller gjøre det. 

Det er ikke riktig for meg å begrunne troen min på en en uperfekt bok skrevet av uperfekte mennesker om en perfekt kraft som menneskene har valgt å kalle gud, hvis du skjønner.»
 

… veit eg ikkje kva eg skal svare. Vil gjerne kunne forklare korleis Gud er ein kjærlig Gud som står klar med opne armer til alle som vender om og trur på han, og likevel finne ein grunn til at det fins så mykje ondskap og elendighet i verden. 

Hilsen Andrine (18)

SVAR:

Takk for at du tar fram dette. Den vennen din som har skrevet om hvorfor han/hun ikke tror, tar feil på noen punkter: 

«Man må velge Gud for å få hans kjærlighet.» Dette er misforstått. For Gud viser sin kjærlighet til alle, ved å gi oss livet, mat og klær, goder å leve av, familie, venner og så videre. Han lar sin sol gå opp over onde og gode, som Jesus sier. Han elsker alle, ikke bare dem som velger ham. 

«Jesus døde for alle syndere, så de skulle slippe lidelsene.» Dette stemmer ikke. Jesus døde for at vi skal bli frelst, det vil si: ikke gå fortapt, men ha evig liv. Han døde som en soning for syndene våre. Det betyr ikke at vi blir spart for lidelser her i verden. Både kristne og ikkekristne opplever sykdom, sorg og savn. Men for en kristen kan det vonde tjene til at vi blir oppdratt, at vi lærer mer tålmodighet og tro. Og i det evige livet skal all sorg og smerte bli borte. 

Det er riktig at Gud er en treenig Gud, men nettopp Jesu lidelse på korset viser at det er tre personer med forskjellige roller. Det var ikke Gud Fader som led og døde på korset, men Jesus. For øvrig blir det vanskelig hvis vi spekulerer for mye på dybdene i Gud. 

Vennen din er veldig opptatt av dette å velge Gud. Det er viktigere å tenke på at når Gud Fader har gitt oss det mest dyrebare han eier, sin Sønn, så har han dermed latt frelsen som en evig redning blitt åpen for alle og enhver som tror og tar imot. Når jeg velger, står liksom jeg i sentrum. Når jeg tar imot, kommer giveren og gaven mer i sentrum for oppmerksomheten. 

Bibelen sier at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Ser vi den sterke og evige kjærligheten i dette, flyttes fokus bort fra oss og over på Gud. 

Om dette at Bibelen er en «uperfekt bok» fordi den er skrevet av «uperfekte mennesker», har jeg skrevet før. Jeg viser til disse linkene: OPKL115 Paulus og menneskeord, og OPL167 Vet vi absolutt null om Gud? 

Håper du får hjelp av dette, Andrine. Og så tar jeg med noe fra deg som har virket opplysende på meg. Du skrev: 

«Det er ein tekst som forklarer det på ein fin måte syns eg, men den forklarer ikkje korleis Gud som er så kjærlig klarer å la være å gripe inn.» 

A man went to a barbershop to have his hair cut and his beard trimmed. As the barber began to work, they began to have a good conversation. They talked about so many things and various objects. When they eventually touched on the subject of God, the barber said: 

'I don't believe that God exists.' 

'Why do you say that?' asked the customer. 

'Well, you just have to go out in the street to realize that God doesn't exist. Tell me, if God exists, would there be so many sick people? Would there be abandoned children? If God existed, there would be neither suffering nor pain. I can't imagine a loving God who would allow all of these things.' 

The customer thought for a moment, but didn't respond because he didn't want to start an argument. The barber finished his job and the customer left the shop. 

Just after he left the barbershop, he saw a man in the street with long, stringy, dirty hair and an untrimmed beard. He looked dirty and unkempt. The customer turned back and entered the barber shop again and he said to the barber: 

- 'You know what? Barbers do not exist.' 

'How can you say that?' asked the surprised barber. 'I am here, and I am a barber. And I just worked on you!' 

'No!' the customer exclaimed. 'Barbers don't exist because if they did, there would be no people with dirty long hair and untrimmed beards, like that man outside.' 

'Ah, but barbers DO exist! That's what happens when people do not come to me.' 

'Exactly!' affirmed the customer. 

'That's the point! God, too, DOES exist! That's what happens when people do not go to Him and don't look to Him for help. That's why there's so much pain and suffering in the world.'» 

Tankevekkende historie!

OPKL126

Powered by Cornerstone