Merkelige syner

I første kapittel av profeten Esekiel står det så mye merkelig. Kan du forklare hva dette går ut på? (Raimon)

 
SVAR:

Flere av profetene skildrer hvordan de ble kalt av Gud. Det skjedde på forskjellige måter, men alltid slik at Gud ble stor og overveldende. Det som fortelles i Esekiel, kapittel 1, hendte antakelig i år 597 før Kristus. Esekiel var da ca. 30 år gammel. På den tiden holdt han til ved elven Kebar, en sideelv til Eufrat, som renner sørøst fra Babylon.

Når Gud åpenbarer seg eller viser seg for menneskene, er det alltid han som tar initiativet. Noe av det som fortelles her, kan minne om hendelsene i 2. Mos 19,16-20 og Jesaja 6. Hensikten er at den som blir kalt, skal se storheten i det å tjene den levende Gud.

Kjerubene i vers 5 er knyttet til Guds hellighet og herlighet. De er antakelig engler, for Gud åpenbarer seg ikke selv før i slutten av kapitlet.

De fire ansiktene i vers 6 symboliserer antakelig at guddommen kan se i alle retninger. Skildringen av bena i vers 7 vil antakelig få frem at de hadde både styrke og skjønnhet. Et par vinger strakk seg oppover, som et symbol på tilbedelse. Det andre par vinger dekket kroppen som et symbol på underkastelse.

De merkelige hjulene som beskrives, er både vakre og praktiske. De kan bevege seg i alle retninger.

I vers 24 omtales Herren som Den Allmektige, El Shaddai, som det blir sunget om i mange vakre engelskspråklige sanger. El Shaddai har all makt og ruver som en stor majestet. 

Røsten i vers 25 knyttes til høydepunktet i det Esekiel fikk se. Den som hadde så god røst og som var et menneske å se til, er nok selve den personlige Messias, som skal komme til jorden senere. Også Daniel fikk se en som lignet en Menneskesønn.

Lykke til videre, Raimon, med å studere Bibelen! 

OPKL135

Powered by Cornerstone