Har Gud en plan for meg?

Er det sant at Gud har en plan med livet vårt? Jeg har hørt det på møter og festivaler, med løfter om at vi skal få se fantastiske ting i livet. Men årene som fulgte ble langt fra spennende. Jeg har vært på stedet der alle lys slukkes. (Silje, 22)

 SVAR:

Spørsmålet er ikke sendt direkte til meg, men er stilt i en blogg. Siden mange kan være opptatt av saken, prøver jeg å gi et svar. 

Det er sant at Gud har en plan med livet vårt. Jeg vil gjerne ta fram noen bibelord om dette: 

Kong David fikk dette løftet fra Gud og skrev det i en salme: «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye.» (Sal 32,8). Det var altså lagt opp en plan, en vei for David. 

Da han hadde vandret litt lenger på veien, skrev han: «Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» (Sal 139,17) 

Salmeforfatteren Asaf skrev: «Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» (Sal 73,24). Ordet «råd» betyr tanke eller plan. 

Det betyr ikke at vi skal sette oss ned og være passive. Vi bør være i aktivitet, ta initiativ og legge opp planer selv. Vi kan søke råd hos kloke mennesker, undersøke mulighetene og ta våre egne valg så godt vi kan. Men vi kan gjøre som et ordtak råder oss til: «Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha fremgang.» (Ord 16,3) 

En kristen vil be om Guds ledelse hver dag. For vi vet at «vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» (Ef 2,10). Gjerningene ligger der og venter på oss, men vi må selv vandre langs veien og oppdage dem. Noen kan vi føle vi lykkes med, andre ting kan vi oppleve som forgjeves. Men de kan være i Guds plan likevel. 

En som tror på Jesus, skal med sitt liv være med å virkeliggjøre Guds plan for denne verden. «For David sov inn, etter at han i sin levetid hadde tjent Guds råd.» (Apg 13,36) sa Peter. David var konge. Men jeg tror det samme kan sies om både kristne journalister, vaktmestere, lærere og sykepleiere. De skal tjene Guds plan i sin levetid. 

Det er en tydelig avsporing i noe av den forkynnelsen du har hørt. Guds plan med livet vårt er ikke at vi bare skal oppleve suksess og lykke. Han oppdrar oss til å bli bedre redskaper for ham, og da kan han bruke skuffelser, slukte lys, ja, også motgang og sykdom. 

Da Peter snakket med Jesus etter oppstandelsen, fikk han høre realistiske ord om at veien i Jesu spor ikke bare ville innebære ytre seier. «Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» (Joh 21,18) Peter avsluttet som kjent livet som korsfestet i Roma. 

Maria, Jesu mor, skulle få en stor gjerning, og hun sa seg villig til å gå inn i Guds plan uansett. Men den gamle Simeon kom med en profeti: «Men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart.» (Luk 2,35) Hun skulle blant annet se på at hennes egen sønn ble korsfestet. 

Job måtte lide mye, men sa: «Skal vi bare ta imot det gode fra Gud og ikke også det onde?» (Job 2,10) Poenget er at Gud «oppdrar oss med trengsel og kors for sitt rike,» som det heter i en gammel formulering. 

Gud er god og lærer oss noe også i de mørke dagene. Han trøster oss i trengslene for at vi skal bli bedre i stand til å trøste andre. 

Paulus sa med overbevisning: «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» (Rom 8,28) 

Jeg har reist mye og snakket med mange kristne det siste halvåret. Den som har gjort størst inntrykk på meg, er en eldre mann som har kreft med spredning. Han vet at han ikke har lang tid igjen blant sine kjære. Men du skulle bare sett de strålende øynene og den overstrømmende gleden! Han fortalte meg at han nå gikk ute blant folk, snakket med naboer og hvem som helst om sykdommen sin, og om det håpet han hadde i Jesus. Jeg er helt sikker på at han nådde både dypt og langt med vitnesbyrdet sitt. Jeg tror det var Guds plan at han skal få avslutte livet sitt på den måten og bli brukt av Herren på en sterk og uvanlig måte. Dette er gjerninger som lå ferdige for ham. 

Men du er ung og har antakelig mange år foran deg. Herren har skapt deg med de mulighetene og begrensningene du har. Legg planer og ta initiativ! Han vil bruke deg ifølge sin plan, også gjennom forhold som ikke bare innebærer dans på roser.

OPKL138

Powered by Cornerstone