Omvendelse og vederkvegelse

Kun et spørsmål: Betyr omvendelse og vederkvegelse det samme? Tenker på Salme 23, vers 3. (-ak)

SVAR:

Nei, det er to forskjellige ting. Omvendelse er at jeg vender meg bort fra djevelen, synden og det onde – for første gang eller for tusende gang. Det handler både om inngangen til troens liv med Gud, og fortsettelsen. Omvendelse har noe av kampen i seg. For det er ikke lett å si nei til min egen vilje eller min egen egoisme.

Samtidig kan vi komme frem for Gud også med dette at vi ikke føler oss flinke nok til å omvende oss. Av Bibelen lærer vi denne bønnen: «Omvend meg du, så blir jeg omvendt! Du er jo Herren min Gud» (Jer 31,18). Han kan hjelpe oss med det vi ikke får til.

Vederkvege er et gammelt ord som er byttet ut i nyere bibeloversettelser. Vederkvege betyr at Gud gir ny styrke og kraft, fornyer og oppkvikker med mat, drikke, hvile og åndelig mot. Noen oversettelser gjengir med «gjenoppretter» og lignende ord. Det er i alle fall snakk om en kjærlighetsgjerning Gud gjør overfor dem som er hans barn, uten at vi har fortjent det.

OPKL143

Powered by Cornerstone