Hva betyr be uavlatelig?

Herren har bedt oss om å be uavlatelig. Det er sikkert en god tanke. Problemet mitt er å konsentrere meg. Jeg vil gjerne gjøre det, men når jeg for eksempel prøver å be om kvelden, går det ikke så bra.

Jeg faller i søvn før jeg er ferdig. Er det mulig å be bestandig? (Radiolytter). 

SVAR: 

Vi er mange som kan kjenne oss igjen i akkurat dette. Kanskje du skulle be tidligere på dagen, eller prøve å be gjennom hele dagen? 

Hvordan det er mulig? 

Jeg leste om en kristen professor som fortalte fra hverdagslivet sitt. «Når jeg spiser, ber jeg bordbønn. Når jeg drikker et glass vann, løfter jeg mitt hjerte til Gud med takk for livets vann. Når jeg slipper et brev i postkassen, sender jeg med en bønn til Gud om at brevet må bli til velsignelse, og at den som får det, må bli velsignet. Når jeg åpner et brev jeg har fått, stanser jeg et øyeblikk og ber at Han må forberede meg på det som står der, og la det bli til det gode. Når jeg går inn i et undervisningsrom, og studentene bruker litt tid til å komme på plass, da har jeg fått min lille tid til å be for dem. Slik kunne jeg fortsette å nevne alle kjente oppgaver i løpet av dagen.» 

Han som fortalte dette, ble spurt: «Hender det ikke av og til at du glemmer?» 

«Nei, jeg har gjort dette til en vane, så jeg kan ikke glemme det, like lite som jeg kan glemme å drikke når jeg er tørst.» 

Det må være fint å ha det sånn. 

Bønn trenger ikke å innebære lange setninger eller fine ord. Vi kan innvie Herren i hverdagen vår med små bønnesukk som ikke høres av noen andre. 

Ordet om å be uavlatelig er ikke et krav eller påbud fra Herren. Det er en innbydelse til å legge fram for ham hva som helst, hvor som helst, når som helst. 

Det er verdt å undre seg over at Gud kan være så vennlig og åpen mot den enkelte av oss, når han har et helt univers å tenke på. Men så stor og god er Gud. 

OPKL146

Powered by Cornerstone