Nødvendig med nattverd?

En venn av meg har sagt at han ikke føler noe behov for å ta imot nattverden. Er ikke det å høre ordet i Bibelen nok for å være kristen? sier han.

SVAR:

Vennen din sier han tror på Bibelen og finner nok der. Men har han virkelig satt seg inn i hva Bibelen sier? Den forteller at Jesus selv innstiftet nattverden. Matteus forteller:

«Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse» (Matt 26,26–28).

Lukas siterer Jesus som sa: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider» (Luk 22,15).

Gir Jesus inntrykk av at dette er noe valgfritt? Siden Jesus hadde lengtet inderlig etter å få oppleve dette fellesmåltidet med dem, er det rett at vi lettvint avviser det?

Nattverden er en gave for å få syndenes forlatelse. Kan vi bare forakte en slik gave ved ikke å verdsette nattverden? Måtte ikke Jesus sette noe inn på å gi oss en så stor gave? Jeg leser Bibelen slik at han betalte med sitt liv, sin lidelse og sin død, for at vi skulle få tilgitt alle syndene våre. Alle disse gavene samlet han i det enkle: å ta imot nattverden i tro på Jesus og det han har sagt.

Noen kan komme til å tenke: Hva er den letteste måten å ta imot frelsen fra Gud? Så kutter de ut nattverden, for den krever fremmøte i en kristen forsamling, og det virker jo så merkelig med en slik seremoni.

Men skal vi ikke heller se på hva Jesus ønsker at vi skal gjøre? Bibelen sier i hvert fall at vi skal tro og ta imot.

Det å tro at synden virkelig er tilgitt, er ikke alltid så enkelt. Da er nattverden en god hjelp. Den sier: Frelsen kommer ikke an på hva du makter å få til. Nattverden sier at alle som tror, kan ta imot syndenes forlatelse som en gratis gave.

Vi trenger bekreftelse og ny visshet. Nattverden er en forkynnelse med en sterk symbolikk. Du kan få nåde og tilgivelse igjen og igjen.

OPKL147

Powered by Cornerstone