Mange religioner

Når det fins mange religioner i verden, og de har millioner av tilhengere, hvordan kan kristne tro at deres religion er bedre enn andres?

SVAR:

Det er helt naturlig at de som tror på en religion, vil regne den som sann. Hvorfor kan vi da tro at kristendommen er den eneste rette og sanne tro?

Jeg vil svare kort: Fordi Jesus sto opp fra de døde. Bak denne hendelsen ligger fire fakta. Jesus døde virkelig. De som tok livet av ham, var trenede bødler. Hadde de jukset når det gjaldt å henrette Jesus, ville de blitt rammet av streng straff.

For det andre var graven tom den tredje dagen. Bibelen forteller en rekke forsøk på å skjule dette faktum. Jesu fiender var overbevist om at graven var tom, så de bestakk vaktene slik at de skulle komme med en bortforklaring.

For det tredje kunne ingen finne noe lik. Disiplene kunne ikke ha stjålet det, for de var helt forvirret. Jesu fiender kunne ikke ha fjernet det, det var ikke i deres interesse. Hadde de vist fram et lik, var hele oppstandelsen motbevist.

Så må det nevnes at en masse mennesker gjennom førti dager så den levende Kristus. Paulus sier at 500 så ham på én gang. Var det løgn, ville en eller annen protestert og motbevist det.

Det andre som gjør kristen tro enestående, er de mange løftene om Jesus som er blitt oppfylt. Det gamle testamente har ca. 100 løfter knyttet til Messias, kongen som skal komme. Hadde Jesus oppfylt ett av dem, kunne det vært tilfeldig. Hadde han oppfylt fem eller ti, hadde det virkelig gitt noe å tenke på. Men vi snakker om hundre, og de var uttalt flere hundre år før Jesus levde. Jødene hadde sine hellige skrifter som ble nøyaktig tatt vare på, og Dødehavsrullene viser at de er eldre enn Det nye testamente.

Hadde jeg kommet med 100 profetier om deg, og det viste seg senere at de ble oppfylt, da ville du nok ha sett på meg som en sann profet. Men det er jeg ikke.

Jesus er det han ga seg ut for å være – Guds Sønn fra evighet til evighet. Han er den eneste verdt å stole på.

OPKL148

Powered by Cornerstone