Banner inni meg hele tiden

Hei. Jeg har et stort problem for tiden. Jeg har plutselig fått en vane der jeg banner inni meg. Jeg føler at jeg må gjøre det hele tiden, enda jeg egentlig ikke vil.

Føler meg helt besatt av det. Jeg blir fristet til det kjempeofte, og gir nesten alltid etter. Jeg ønsker så gjerne å være en kristen, men er så redd for at djevelen holder på å fange meg helt. Jeg forstår ikke hva som plutselig har hendt med meg. (Jente, 20 år)

SVAR:

Du forstår ikke hva som har hendt med deg, og jeg har ikke umiddelbart noen forklaring. Da kan det være lurt at du tenker over noen spørsmål: 

Noen mennesker lider av tvangstanker. De kan føle at de er nødt til å gjøre noe bestemt stadig vekk. I ditt tilfelle kjenner du deg tvunget til å banne hele tiden. Har du hatt det slik på andre områder i livet, at du har vært styrt av spesielle tanker og forestillinger? 

Er du sint inni deg på noe eller noen, uten at du vil innrømme det? Har du vært utsatt for urettferdighet, krenkelser, svik eller overgrep, og så koker det over for deg? Er banningen et utslag av at du er lynende sint, men synes ikke du klarer å takle det uten «å eksplodere»? 

Er du redd for å være besatt? Onde ånder kan ta kraftig tak i folk i enkelte tilfeller. Men noen som snakker om besettelse, kan i virkeligheten være redde for å innrømme sterke følelser, og så «plasserer» de problemene utenfor seg – på en ond ånd. 

Så kan det være andre problemer som hører hjemme i den psykiske verden. Det finnes en lidelse som kalles coprolalia. Dette er et av flere mulige symptom når noen lider av Tourettes syndrom. En uttaler da stygge ord mer eller mindre ukontrollert. Leser du engelsk, kan du finne ut mer på denne linken: https://en.wikipedia.org/wiki/Coprolalia Her handler det altså om å uttale onde ting, og en slik vane kan slå ut allerede i barndomstiden. Du kontrollerer tydeligvis hva du sier høyt. Og det du opplever nå, har kommet plutselig. 

En psykiater kan antakelig hjelpe deg, særlig hvis du kjenner deg igjen i noe av det som karakteriserer coprolalia. Fastlegen din kan henvise. 

Ellers kan det være godt i første omgang å kontakte en erfaren kristen sjelesørger, slik at dere kan snakke om livet ditt i et større perspektiv. Da er det kanskje en fordel at du har tenkt over spørsmålene på forhånd, slik at dere raskere finner ut av det. Jeg tror at du kan bli fri det som plager deg.

OPKL152

Powered by Cornerstone