Morgenbønn 3

Hellige Herre, du som har drevet bort natten og nå lar oss på nytt løfte våre hender til deg, vi ber om din nåde. La din rettferdighets sol lyse inn i våre hjerter, og gjør oss til lysets barn og til arvinger av dine evige gaver. Tenk, Herre, i barmhjertighet på ditt folk og alle våre søsken, hvor de enn befinner seg i ditt store rike, der de har behov for din nåde og hjelp. La oss alle, faste i troen og frelst med kropp og sjel prise ditt underfulle navn. Amen. (Inspirert av Basilios)

Powered by Cornerstone