Kveldsbønn 3

Bli hos oss, Herre, for det heller mot kveld, og dagen går mot slutten. Bli hos oss og hos hele din kirke. Bli hos oss ved dagens aften, ved livets aften, ved verdens aften. Bli hos oss med din nåde og godhet, med ditt hellige ord og dine sakramenter, med din trøst og velsignelse. Bli hos oss når vi rammes av sorgens og angstens natt, av tvilens og anfektelsens natt, av den bitre dødens natt. Bli hos oss og alle dine barn i tid og evighet. Amen. (Inspirert av tysk bønn)

Powered by Cornerstone