Bønn om kjærlighet

Barmhjertige Herre, du som har skapt hele menneskeslekten av ett blod og har forløst alle med en løsepenge, la meg aldri forherde mitt hjerte mot et eneste menneske. Gi mitt hjerte en slik ømhet og mildhet at jeg flittig støtter og hjelper enhver i hans sorger og behov. Å, at det sinnelag må være i oss alle som var i Herren Jesus, slik at vi elsker hverandre som søsken, er barmhjertige og omtenksomme og alltid strever etter å bevare åndens enhet ved fredens bånd. Nådens, barmhjertighetens og fredens Gud være med oss alle. Amen. (Inspirert av Thomas à Kempis)

Powered by Cornerstone