Bønn om arbeidsglede

Herre, min Gud og Far, du kjenner meg helt. Du vet hva jeg passer til, og hvor grensene går for evnene mine. Gi meg gleden ved å ha et arbeid som krever alt godt som du har utrustet meg med. La meg få den oppmuntring jeg trenger for å kunne utføre det som du vil ha utført gjennom meg. Gi meg selvtillit, så jeg kan samarbeide og ikke bli forknytt av forandringer. Hjelp meg å kunne ta imot livets naturlige forandringer, liksom jeg tar imot solskinn og regn, dag og natt. La meg rolig akseptere at jeg ikke er verdens midtpunkt, men en av mange, ett av de tusener av hvetekorn som skal falle i jorden og dø. Du alene vet når tiden for innhøstning er kommet. La da min oppgave være fullført. Å Gud, velsign meg slik at hele mitt liv bærer frukt. Deg være ære i evighet. Amen. (Inspirert av Gustaf Wingren)

Powered by Cornerstone