Bønn om arbeidere til Guds høst

Herre, du sier i ditt ord at høsten er stor og arbeiderne få. Du oppmuntrer oss til å be høstens herre å drive arbeidere ut til din innhøstning. Vi tar deg på ordet og ber deg kalle kvinner og menn til tjeneste for din menighet på jorden. Gjør dem villige til å gå den veien du viser dem. Gjør forsamlingene våre til levende fellesskap som ber, støtter og legger til rette slik at mange kan vie seg til vitnetjeneste, kristen undervisning og barmhjertighetsarbeid. Tiden er kort. Hjelp oss til å virke mens vi har dagen. Hjelp oss å gjøre dine gjerninger så flere kan lære deg å kjenne og bli dine etterfølgere. Herre Jesus, takk at du er det levende ord, det sanne lys, livets vann og livets brød, den gode hyrde, veien, sannheten og livet. Ditt navn være lovet. Amen. (Inspirert av Olle Nivenius)

Powered by Cornerstone