Hvordan kommer man til himmelen?

Hvordan kommer man til himmelen? Hva trengs? Er det bare å tro, eller må du være en Jesu disippel? Hva gjør frelsen? Hva gjør Nåden? Hva gjør tilgivelsen? Hva betyr de forskjellige? Og hva er forskjellen? (Jonas 17 år)

SVAR:

 Hei, Jonas, dette var mange gode spørsmål på én gang.

Å komme til himmelen er det samme som å bli med i Guds rike, å få møte Faderen, Sønnen og Ånden personlig etter at vi dør. Jesus sa om dette: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh 14,6) Du kommer til himmelen ved å tro på Jesus.

Ja, det er nok å tro. Apostelen Paulus skriver: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef 2,8-9) Hvis det å følge Jesus blir som en prestasjon for å tilfredsstille Gud, blir det feil. Men en disippel er en elev, og jeg håper du vil være en elev av Jesus hele livet.

Hva gjør frelsen? Frelse betyr redning eller berging. Hvis vi vender oss til Jesus og tror på ham, har han allerede frelst oss da han døde på korset for syndene våre, og sto opp igjen fra de døde for at vi skal leve et nytt liv. Han gir ikke opp før vi er kommet trygt hjem til ham. «Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» (Heb 7,25)

Nåden er et annet ord for frelsen fra Jesus. Den tar vi imot gratis ved å tro på Jesus. «For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» (Joh 1,17)

Tilgivelsen får du på grunn av at Gud er nådig, at han vil frelse deg bare fordi han er glad i deg. På Jesu tid undret de seg og spurte: «Hvem er denne, som endog tilgir synder?» (Luk 7,49) Svaret er: Jesus er Gud selv, som tilgir ut fra sin nåde.

Vel, Jonas, jeg kunne svart med mange andre ord. Ta vare på lysten til å spørre. Når du blir litt eldre, råder jeg deg til å gå et år på bibelskole, så får du grundigere innføring i disse viktige spørsmålene.

 OPKL167

Powered by Cornerstone