Djevelen ute etter deg

Eg har et kort spørsmål te deg: Koffer, når eg «leve nærmere Jesus», kjenne eg mest motstand i kroppen? Viss eg e litt sløv ei uke i forhold til Jesus, har eg en veldig frelsesvisshet, men når eg e aktiv og forkynner Guds ord, ser eg dritten i meg selv meir og klarere … koffer? (Et mannfolk, ny som kristen, ca. 30 år)

SVAR:

 Fordi djevelen er ute etter deg hele tiden. Da du ble en kristen, ble han fratatt byttet sitt. Du hadde vært et leketøy i hendene hans. Nå har Jesus satt deg fri, du trenger ikke lenger sprelle når satan trekker i snorene. Det er klart han ikke liker denne nye situasjonen.

Når du er sløv, kan du lett sovne av deg selv som kristen. Da er du ikke lenger en «farlig» kristen. Men en lysvåken kristen er en trussel for djevelen.

Peter skriver til alle kristne: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!» (1. Pet 5,8-9)

Det er et sterkt bilde. Når en løve brøler, er den frustrert for noe. Kanskje den er sulten. Når du vitner om Jesus og frelsen i ham, og du ser «dritten i meg selv meir og klarere», da gjenlyder ekkoet av vitnesbyrdet ditt videre ut enn der du er. Da vil djevelen prøve å oppsluke deg igjen. Stå ham imot, sier den gode apostelen.

Hvordan kan vi stå imot den onde?

Ved å være faste i troen. Sett din lit til Jesus, også når du ikke føler så mye av glede og seier. Budskapet du har tatt imot om at hans blod renser for alle synder, holder i både gode og onde dager.

Så kan du be Jesus om å styrke deg nettopp når du er svak. Peter skriver: «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere» (v. 7) Han har omtankefor deg også når du er under press.

Dessuten kan du tenke på at du ikke står alene. Andre kristne opplever det samme. Vær mye sammen med andre disipler av Jesus og lær hvordan de opplever det. Peter skriver: «For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene» (v. 9). I dag kan kristne fra Afrika og Asia lære oss sløve vestlige kristne hva troens kamper egentlig går ut på.

Og her kommer de siste rike ordene fra Peter i dette avsnittet: «Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet! Amen» (v. 10–11)

Kommentar:

Takk, det gir faktisk mening ... eg har heila tiå trodd at eg isje e brukane for Gud, i meg sjøl e eg isje det heller men, eg kan vel igrunnen på grunn av Jesus , spille død for synden, for eg e sett fri i fra den ?

SVAR:

Ja, du kan leve død for synden, som Paulus skriver: «Mine brødre! Slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble reist opp fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud» (Rom 7,4) Lev for Jesus.

 OPKL180

Powered by Cornerstone